Hjelp NOAH å få kyrne på beitet om sommeren


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI år var det meningen at alle kuer i Norge skulle få iallefall 8 uker på beite, da overgangsbestemmelsene i forskriften for dyr i løsdriftsfjøs utløp i 2014. Men slik gikk det ikke: NOAHs dokumentasjon viser at mange kuer står inne, mens reklamen viser dyr i grønne enger.

Mattilsynets unnfallenhet og TINEs pristillegg på melk i sommermånedene fører til at mange kyr ikke kommer på beite.  TINE reklamerer flittig for sine produkter med kyr på beite, og har uttalt at «dyr på sommerbeite er den beste reklamen for landbruket». Det er en rekke andre forhold som slett ikke er noen god «reklame» – kuer som fratas kalvene, livet på bås og i fjøs store deler av året og turen til slakteriet. Men selv «reklameplakaten» med kuer på beite viser seg å være falsk: I virkeligheten er det mange steder tomme beiter og dyr som fortsatt står inne. 

Nå trenger kyrne og NOAH din hjelp!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Disse dyrene kom først ut da Mattilsynet påpekte det. Foto: NOAH

NOAH oppfordrer deg til å være med og vise TINE at vi ikke aksepterer at melkebøndene lurer seg unna lovkravet! Alle kyr har rett til sommerbeite – som et minimum av livskvalitet.  TINEs pristillegg på «sommermelk» bør kun betales til produsenter som kan dokumentere at melka er produsert på nettopp sommerbeite, for eksempel på støl eller fellesbeite.  På denne måten vil TINE hindre at loven omgås og isteden bidra til at kyrne kommer ut i sommermånedene.  Det er ikke nok å reklamere for beitende kyr. For at dyrevelferd skal være mer enn ord på papiret, og for at loven skal oppfylles, må dyrene ut i landskapet. Hvis Tine får mange mail om dette, ser de at mange gjennomskuer reklamen – se mailadresse nederst i saken.

Mattilsynet svikter

Med loven og forskriften på kyrnes side, skulle man tro at tips om at forskriftene brytes slås ned på av Mattilsynet. Men NOAH har eksempler på at tips om kyr som står inne i løsdriftsfjøs, blir møtt med likgyldighet av tilsynet – og i endel tilfeller informerer Mattilsynet bøndene om mulighet for dispensasjon fra forskriften istedenfor å sørge for at de følger regelverket. Dette er et stort svik fra Mattilsynets side. Det har gått mange nok år hvor kyr har måttet stå innendørs også om sommeren, om ikke Mattilsynet skal trekke på skuldrene av forskriftsbrudd også når overgangsfristen har gått ut. NOAH har rapportert og klaget til Mattilsynets regionkontor og hovedkontor. Det er uakseptabelt at en del distriktskontor ikke prioriterer å følge opp bekymringsmeldinger som gjelder løsdriftsfjøs.  Det må lik praktisering til, og styrket fokus på dyrenes grunnleggende behov for å komme ut. Det er svært viktig at Mattilsynet bruker de strengeste virkemidlene de har til rådighet for å motvirke at mosjonskravet og andre viktige forskrifter for dyrevelferden brytes.

Videre har vi understreket behovet for et absolutt beitekrav – ikke bare for kyr, men også for kalver og okser – i forbindelse med at forskriftene for disse dyrene nå revideres av Mattilsynet. Det er mange forhold som gjør livet til norske kuer, kalver og okser dårlig – men beiteretten er et av de svært få kravene til naturlig adferd som faktisk er lovfestet. Da bør det ikke finnes unntak for det. Bli med og krev at Mattilsynet sørger for at loven følges, og vis at du også reagerer på at de aksepterer at kyrne står inne – se mailadresse nederst i saken.

Triste forhold i fjøs

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Små kalver står alene i trange bokser. Det er rutine at kalven tas fra moren med en gang etter fødsel. Foto: NOAH

NOAH har dokumentert forholdene for kyr som står inne i en gjennomsnitts båsfjøs og produserer melk til sommer-Norge.  Kyr som står og ligger i skitne båser, plaget av fastgrodd møkk og fluer, konstant eksponert for støyen fra larmende vifter.  Dyrene var kortpusta og sterkt plaget av heten i fjøsen, som var mange grader over utetemperaturen på rundt 30 grader.  Det var bare tomme, gledesløse blikk som møtte oss i dette fjøset – blant kyr, okser og kalver – mens kun noen få  sinkyr gikk ute i skyggen fra trærne og tydelig fikk oppleve litt etterlengtet glede, langt mindre plaget av insekter enn dyrene inne.  Ved hjelp av Mattilsynet kom disse dyrene ut i slutten av juli – men til et beite som for lengst var blitt gammelt.

Bildet av triste, skitne kyr lenket fast på trange båser finner vi ikke på TINEs reklamer, men bildet er der – bare godt skjult for publikum.  Nå trenger vi publikums hjelp til å få TINE til å innse at de må endre systemet sitt, så de hardt utnytta kyrne kan få slippe ut fra båsen eller robot-fjøset, og komme ut der hvor de hører til – i sommerenga.  

Grunnleggende behov å beite

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Slik så det ut for kyrne i fjøset NOAH besøkte – dyrene sto inne, på tross av lovkravet. Foto: NOAH

Selv om mange kyr er på beite slik loven krever, er det etter alt å dømme altfor mange som ikke er det.  NOAH får flere tips om, og registrerer selv, fjøs der dyrene står inne om sommeren, mens beitene gror igjen utenfor.  Når disse kyrne forhåpentligvis kommer ut, er sommeren på hell og beitene er blitt gamle og brune.  Mange steder er høsten preget av regn og ruskevær, og det er et trist syn å se dyr som har stått inne om sommeren stå langs strømgjerdene i mørke, kalde oktoberkvelder og krøke ryggen mot voldsomme regnskurer.  Selv om dyr med fordel kan gå ute så lenge vær- og beiteforholdene tillater det, er det om sommeren de bør få sine lovfesta 8 uker ute.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er lite mulighet for naturlig adferd for kyr innestengt i fjøset. Foto: NOAH

Det er et grunnleggende behov for drøvtyggere å beite, på samme måte som det er et grunnleggende behov for alle dyr å oppleve sollys, frisk luft og frihet.  Gleden dyrene viser når de sprenger over markene etter endelig å slippe bort fra halslenka, båsen og den elektriske kutreneren, eller når de får slippe ut fra en robot-fjøs, forteller oss tydelig hva som er naturlig og riktig for dem.

Vær med å påvirke TINE og Mattilsynet

Hjelp oss å påvirke TINE og Mattilsynet og få en slutt på lovbruddene!

Send en høflig mail til TINE om å stille beitebetingelser ved pristillegget for «sommermelk» – og be om at den blir videreformidlet til ledelsen.  For å hjelpe dyrene er det svært viktig å være høflig og saklig.  Kopier gjerne og legg ved bilder som viser den triste virkeligheten for mange kyr som står inne om sommeren:

firmapost@tine.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
De litt eldre kalvene står i binger – hvor de ikke kan bevege seg slik kalver trenger. Foto: NOAH

Send en høflig mail til Mattilsynet og be dem styrke tilsynet med mosjonskravet som gjelder alle kyr fra iår, slå ned på lovbruddene det er å ikke slippe ut kyrne – og la være å dispensere fra forskriften. NOAH har sendt innspill til regelverksendring for hold av storfe, og blant annet bedt om at mosjonskravet må bli gjort gjeldende også for okser og unge kalver. Støtt oss gjerne i dette kravet når du skriver til Mattilsynet:

postmottak@mattilsynet.no