Foto: Eirik Anzjøn / NOAH

Klimaplanen overser et av de viktigste tiltakene: Kjøttkutt


Fredag 8. januar ble Klimaplan for 2021–2030 lagt frem. I regjeringens klimamelding feies et av de viktigste klimatiltakene under teppet; kjøttkutt. Politikerne underslår at de i dag stimulerer til mer kjøttforbruk ved å kraftig subsidiere kjøtt fremfor plantebasert mat.

Redusert kjøttforbruk er anerkjent av en rekke tunge faginstitusjoner som et av de viktigste grepene for klima, naturmangfold og helse. Men i Norges klima-plan er det skremmende stille om kjøttkutt.

Det er uholdbart at ikke regjeringen i en klimaplan tar tydelig til orde for kjøttkutt. Særlig kritikkverdig er det at man ikke setter et klart mål om å vri subsidier over fra dyreproduksjon til plantebasert mat. NOAH reagerer sterkt på unyanserte antydninger om at arbeidsplasser i landbruket vil gå tapt ved kjøttreduksjon. Flere av disse arbeidsplassene er gjennomsubsidiert av staten. Det er staten som bestemmer hva de skal produsere – og de bestemmer at dette skal være animalske produkter.

Politikerne henger etter både befolkningen og næringslivet

Faktum er at både forbrukeren og næringslivet er langt mer fremsynte enn politikerne på dette området. Stadig flere nordmenn blir veganere og vegetarianere av hensyn til dyr, miljø og helse. Tallet er nå oppe i 8 %. Samtidig er det over 30 % av befolkningen som bevisst spiser mindre kjøtt, og ytterligere 30 % som ønsker å redusere. Men per i dag får nordmenn som ønsker å spise grønnere null hjelp av politikerne. Erna Solberg peker på holdninger, informasjon og kunnskap – men regjeringen bruker ikke meldingen til å spre verken holdninger, informasjon eller kunnskap om at redusert kjøttforbruk er helt essensielt.

Regjeringen lar seg presse av næringsorganisasjoner

NOAH reagerer sterkt på at flere politikere – særlig fra Senterpartiet og KrF – uttaler seg som om landbruket kun handler om dyreproduksjon. De overser pionerer blant landbrukere som velger å satse på plantebasert. Disse matprodusentene har hittil bare fått smuler i støtte, mens overproduksjon av f.eks. sauekjøtt subsidieres år etter år. Politikere gjør ikke landbruket noen tjeneste ved å la seg presse av næringsorganisasjoner innen kjøttindustrien. Hvorfor skal befolkningen tvinges over skatteseddelen, til å fortsatt støtte produksjon av kjøtt som skader klima, natur og dyr? Hvorfor skal bønder styres mot slik produksjon med politiske virkemidler?

Les klimaplanen her.

Foto: Jo-Anne McArthur

NOAH jobber for redusert kjøttforbruk av hensyn til dyrene og naturen.

Bli medlem og støtt vårt arbeid: