av Siri Martinsen

Det er forsøk på klimaforvirring når Matprat hevder at Norge er unntatt fra behovet for å kutte i kjøttforbruk.

Det er ingen overraskelse at Matprat, som er kjøttbransjen reklamekontor, selvsagt ønsker mest subsidier til kjøtt. Men kjøtt-kutt er nødvendig også i Norge.

Stikk i strid med vitenskapelige råd fra Nordisk Ministerråd og Klimakur 2030, hevder Matprat at matsikkerheten er avhengig av fortsatt fokus på kjøtt. Det hevdes at Norge har «bare tre prosent matjord». Men nordmenn har ca. samme areal matjord per person som medianen i verden. På samme vis som andre land, bør vi bruke den matjorda vi har mer effektivt – til mer plantebasert mat. De siste 20 åra har stadig mer areal som kunne blitt brukt til plantemat, isteden blitt brukt til dyrefôr – i tillegg har man bygd ned matjord.

Det er forsøk på klimaforvirring når Matprat hevder at Norge er unntatt fra behovet for å kutte i kjøttforbruk.

Forskere ved Nord Universitet uttaler at «klima og jordsmonn ikke er til hinder for økning av arealer til poteter og grønnsaker (…) Et gjennomsnittsmål i norsk jordbruk gir 2,6 tonn grønnsaker årlig, men bare 10–20 kilo med storfekjøtt». Forskning ved NIBIO viser at «mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge (er) utmerket» med ny drivhus-teknologi. Matprats forsøk på å framstille det som «umulig» å vesentlig øke produksjonen av plantemat i Norge, er uredelig.

Det er forsøk på klimaforvirring når Matprat hevder at Norge er unntatt fra behovet for å kutte i kjøttforbruk.

Forskningsinstituttet Cicero skriver: «Norge har bidratt til klimaendringer med et høyt antall drøvtyggere over lengre tid. (…) Færre dyr vil bety lavere utslipp, effektiv nedbremsing av global oppvarming (…) Blant de mest effektive tiltakene innenfor matsystemet er mindre produksjon og konsum av kjøtt fra storfe og småfe».

Mer plantebasert mat er en nødvendighet – for klima, natur, dyr og helse. Dermed er det også en nødvendighet at landbrukspolitikken legger til rette for det.

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen, på trykk i Dagbladet 24.06.2022

Vil du støtte NOAHs arbeid for plantebasert mat av hensyn til dyr og klima?

Bli medlem: