Kjøttdebatten: NOAH forsvarer dyrenes rett


I sommer har diskusjonen rundt kjøttproduksjonens konsekvenser for dyr og miljø tatt seg opp, i kjølvannet av en essay-serie i Morgenbladet av NOAHs Siri Martinsen. Både myndigheter og kjøttbransje har måttet svare for seg.

Nordmenn spiser mer kjøtt enn noensinne, og landbruks- og matdepartementet vil ha enda mer kjøttproduksjon i Norge. Debatten er brennaktuell – all den stund FN i juni i år lanserte en ny miljørapport som er tydelig på at vi må bevege oss bort i fra animalske produkter i matproduksjonen. Samtidig er fokus på hvordan dyr lider i det intensive landbruket også blitt et vesentlig diskusjonstema – og 13. august åpnet nordeuropas største slakteri i Malnes i Norge som symbol på den voksende industrialiseringen i kjøttproduksjonen.

Morgenbladet tar kjøtt-debatten på alvor

For første gang i en norsk avis er forholdene for dyrene i kjøttindustrien blitt grundig belyst fra en stemme som ikke har satt seg som mål å balansere fremstillingen med næringshensyn: Veterinær Siri Martinsen i NOAH har satt ord på dyrenes perspektiv i kjøttindustrien gjennom en essay-serie på fem artikler i Morgenbladet gjennom juni og juli 2010. Den første artikkelen tar for seg storfe-produksjonen for melk og kjøtt, og miljøproblemene knyttet til kjøttindustrien generelt. Deretter belyses de dyreetiske problemene ved fiskeoppdrett, kyllingindustrien, egg-produksjon og grisefabrikkene etter tur. Serien har vakt debatt som ennå pågår.

Utdrag fra første artikkel:

««Matdyr». Denne sekkebetegnelsen som vi så ubesværet trekker over hodet til en rekke arter, gir vi oss selv blankofullmakt til ikke å ta hensyn til deres behov. «De er jo matdyr» blir lagt på bordet som et selvstendig argument for hvorfor mer lidelse kan tolereres i behandlingen av de dyrene vi har utpekt som selskap for våre kokte poteter heller enn selskap for oss selv.» Les hele hos Morgenbladet.

Utdrag fra artikkel om fisk:

«Fisk er blant de dyrene som er mest fremmed for mennesket. De puster i et annet element. De gir ikke lyd fra seg. De har ikke tydelige ansiktsuttrykk. Vi forstår derfor ikke deres adferd og deres kommunikasjon. De ligner «mat», enten de er døde eller levende. Fisk legger man gjerne skjellkledde, hele og stirrende på middagsbordet. Vi assosierer deres levende utseende med deres døde tilstand, fordi vi ikke ser forskjell. Gaper gjør de uansett. Glor med glassaktige øyne gjør de uansett. Og vi har uminnelige tiders erfaring med ikke engang å prøve å mobilisere innlevelse for dem.» Les hele hos Morgenbladet.

Utdrag fra artikkel om kylling:

«Kyllinglårene som ligger plastinnpakket med tilhørende krydderpakke var knapt til noen nytte for dyrene selv før de ble separert fra resten av kroppen: Kyllingproduksjonens krav til sterk og rask vekst medfører at bena ikke klarer å følge med i veksten av kroppens muskelfylde, og fuglene får knokkelsvakhet. Resultatet av dette er lammelser, benbrudd og smerter. Undersøkelser viser at bare 36,5 prosent av fuglene har normale ben ved fire ukers alder.» Les hele hos Morgenbladet.

Utdrag fra artikkel om eggproduksjon:

«Hva trenger en høne? Dette spørsmålet er blitt stilt av utallige adferdsforskere gjennom de siste 20–30 årene. Det er vanskelig å komme frem til et svar. Ikke fordi høners adferd er problematisk å studere, men fordi man gjerne vil komme frem til et svar som ikke innebærer så mye av denne adferden. For målet er hele tiden at høna og adferden hennes skal presses inn i en eller annen form for intensiv produksjon.» Les hele hos Morgenbladet.

Utdrag fra artikkel om gris:

«NOAHs ene gris vekker større forståelse for grisers reelle behov enn alle de 1,5 millioner «slaktegriser» som årlig berøves livsglede for at Gilde skal by «grillglede». Desto flere de er, desto vanskeligere er det å se den individuelle lidelsen. Men ubehaget er ikke mindre for den enkelte selv om det finnes millioner av andre. Summen av lidelse er bare så mye, mye større.» Les hele hos Morgenbladet.

Utdrag fra den påfølgende debatten:

«Som nestleder i styret for Opplysningskontoret for egg og kjøtt som det her siktes til, kan jeg melde at vi er glad for at det spises mer kjøtt i Norge, det er det bøndene og kjøttbransjen lever av. Vi har en veldig grei agenda: Å selge mer kjøtt, skape flere produkter som forbrukerne vil ha, og å få mer lønnsomhet i bransjen.»

Dag Henning Reksnes

«Jeg er utrolig glad for at Morgenbladet har valgt å la Siri Martinsen få slå et slag for dyrenes velferd hver uke i selveste grillsesongens høytid. Endelig får den industrielle kjøttindustrien offentlig oppmerksomhet. Jeg valgte å slutte å spise kjøtt for et knapt år siden, av grunner som Martinsen tar opp i sine essays her i avisen. Og jeg ser meg ikke tilbake.»

Ellen Sofie Mosebekk

Les alle debattinnleggene på Morgenbladets sider.

Utrag fra Morgenbladets reportasje om kjøttproduksjon, men intervjuer av bl.a. en storfe-bonde Hallvard Berg og dyrerettighetsfilosof Peter Singer:

«- Får vi moralsk rett fordi vi er mer intelligente og har tommeltotter?
– Ja, du. Du spør mer enn jeg kan svare, jeg er bare en enkel bonde … Vi har fått en mulighet. Den kan vi bruke, synes jeg.»

Debatten sprer seg

Også andre medier fanget opp diskusjonen – kommentator Mala Wang Naveen fra Aftenposten skrev om «den store kjøttsøvnen«:

«Ordet (gir) assosiasjoner til den dype søvnen vi lokkes inn i av en bransje som mener at vi aldeles ikke har fått i oss nok kjøtt. I første del av en kritisk essayserie, skrev nylig Siri Martinsen i Morgenbladet om det overbevisende arbeidet det bransjeeide Opplysningskontoret for kjøtt har gjort for å få oss til å tro at kjøtt er den viktigste komponenten i ethvert måltid.»

Dagsavisen brakte flere debattinnlegg om kjøttindustrien, en kommentar om kjøtttindustriens bivirkninger for folkehelsen, et innlegg fra FIVH om å erstatte kjøtt med vegetarmat og en kronikk fra NOAH om myndighetenes favorisering av kjøttindustrien på bekostning av miljø og dyrevern:

«LMDs ansvar for å informere om essensielle områder som helse, dyrevelferd og miljø – også når informasjonen er i konflikt med næringsinteresser – kommer i bakgrunnen av markedsføringens hurrarop. Kjøttbransjen er i seg selv en industri med store reklamebudsjetter og en anselig stab av PR-medarbeidere. Trenger man virkelig en minister som gir inntrykk av å ha samme jobb som dem?»

Andre kritiske stemmer har også latt høre fra seg – professor Runar Døving mente at besøksgårder lurer barn og tegner et romantisk bilde av et brutalt industrilandbruk.

6. august inviterte Dagsnytt 18, Nrk, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Dag Henning Reksnes, og Siri Martinsen til debatt om husdyrenes forhold:

10. august diskuterte Siri Martinsen med statssekretær i Landbruksdepartementet (LMD), Ola T Heggem, i Her og nå, Nrk. Heggem la ikke skjul på at LMD ønsker økt kjøttproduksjon, og avviste kontant at det var grunn til å bekymre seg over hvordan dyrene har det.

Aktuelt

NOAH demonstrerer i anledning kjøttbransjens 100-års jubileum 3. august 2010.

I løpet av sommeren har flere begivenheter funnet sted som har relevans til kjøttdebatten, og som viser i hvor stor grad LMD faktisk er et talerør for kjøttprodusentene snarere enn en nøytal institusjon.

Første uken i juni ble en ny miljørapport lansert fra FN – blant konklusjonen sto følgende å lese: «oppfordrer til et betydelig skifte i diett bort fra animalsk basert protein og mot mer vegetabilsk basert mat for å dramatisk redusere presset på miljøet».

Samtidig er LMD i ferd med å utarbeide en ny stortingsmelding om mat- og landbrukspolitikk. Men FN-rapporter om redusert kjøttproduksjon tas neppe hensyn til i denne prosessen. Samtidig med lanseringen, holdt Brekk tale på 100-årsjubileet til Kjøttbransjens Landsforbund på Karl Johan: «Dere er viktige bidragsytere til en produksjon som blir stadig viktigere i en verden som trenger mer mat!», lød Brekks gratulasjonshilsen, som ble avsluttet med «vi ønsker mest mulig av det flotte norske kjøttet ( …) på grillen og bordet i sommer». NOAH holdt en protest samtidig med jubileumsfeiringen, og stod side om side med kjøtt-standen og viste frem utstillingen «Walls of glass» – bilder av dyr på slakteriet – av fotograf Erik Lindegren.

Når landbruksministeren 13. august åpnet nordeuropas største slakteri, Nortura Malvik, var det tydelig at han er klar over at debatten rundt kjøttindustrien pågår. I åpningstalen understreket han igjen departementets intensjon om å produsere mer kjøtt stikk i strid med miljøråd og dyrevernhensyn, og illustrerte dette med et absurd poeng. Man undres om ministeren virkelig tror at mer energikrevende kjøtt i norske mager vil bidra til å gi de som sulter mer mat:

«Det er viktig, både for primærprodusentene, eierne, forbrukerne og for å sikre at vi er i stand til å møte en av vår tids største utfordringer; å mette en voksende og sulten befolkning. For at vi globalt skal kunne sikre at flest mulig får muligheten til å gjøre det vi her i Norge tar for gitt, nemlig å være mette når vi legger oss, er vi nødt til å handle. Vi må produsere mer mat og vi må produsere enda mer norsk kjøtt. Det norske landbruket må ekspandere!»

Kjøttdebatten fortsetter og NOAH vil gjøre sitt ytterste for at den også skal handle om hvorvidt vi har rett til å frata dyr deres liv og livsglede.

Hjelp oss i arbeidet – bli medlem.