Kjøttbransjen ut av norsk skole!

Kokeboka som brukes i faget "Mat og helse" er laget av kjøttbransjens eget reklamekontor - Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Nå går NOAH sammen med Framtiden i Våre Hender og Dyrevernalliansen til opprop for en opprensking i faget, og krever nøytralt undervisningsmateriell, hvor sunn og bærekraftig mat står i fokus.

Hvis du er blant dem som tror at Opplysningskontoret for egg og kjøtt er et nøytralt informasjonsorgan, må du tro om igjen. Sannheten er at dette er et interesseorgan for kjøttnæringen, som har som hovedformål å øke omsetningen av egg og kjøtt i Norge. Blant et av kontorets viktigste virkemidler er nettopp påvirkning av unge, gjennom skole- og utdanningssystemet.

«Kokeboka mi» – boka som  brukes i faget Mat og helse, er laget av kjøttbransjens eget reklamekontor.

Til dette får de fritt spillerom. Skolen sier hvert år ja takk til en skreddersydd reklamekampanje fra kontoret, i form av et komplett undervisningsopplegg. I opplegget inngår en kokebok, som 90% av alle elever i mellomtrinnet får utdelt som hovedbok i faget «Mat og helse». I tillegg får de også tilgang til landets lærerhøyskoler, hvor de får påvirke fremtidens lærere som skal formidle matkunnskap til barn og unge direkte gjennom undervisningen.

Kjøttbransjen ut av norsk skole!

NOAH, Framtiden i våre hender og Dyrevernalliansen har nå sett seg lei av at kjøttbransjen får styre et av skolens viktigste fag. Organisasjonene krever at skoleminister Kristin Halvorsen nå rydder opp, og sørger for at elevene får et godt, nøytralt læreverk i faget «Mat og helse», der matens klima- og miljøpåvirkning innarbeides, og hvor dyrevelferd får en sentral plass. Fredag 12. april lanseres en underskriftskampanje spesielt rettet mot bruken av «Kokeboka mi», kjøttbransjens lærebok, som skoleelevene nå får utdelt. Organisasjonene håper å skape et stort engasjement rundt dette, slik at man får overlevert mange tusen underskifter til skoleministeren.

NOAHs Vegetarstand 2012: Økt fokus på vegetarmat, som er det mest dyrevennlige og bærekraftige alternativet.

I en felles kronikk peker NOAH og de andre organisasjonene på det paradoksale ved at staten på den ene siden oppfordrer oss til å spise mindre kjøtt gjennom Helsedirektoratet, samtidig som de applauderer kjøttbransjens utdeling av lærebøker i skolen: «Vi spiser stadig mer kjøtt her i landet, slik Mat- og landbruksdepartementet har som mål, og forbruket er nå det dobbelte per person enn for 50 år siden. Vi er blant de landene i verden som spiser mest kjøtt. (…) Den lave kjøttprisen er mulig fordi kjøttprodusentene får det meste av landbrukssubsidiene. Frukt- og grønt-produsentene må nøye seg med en brøkdel i subsidier per gårdsbruk.

Skolebøker må være i tråd med norske kostholdsråd

På den annen side sier Helsedirektoratet at vi må spise mindre kjøtt, fordi norske menn spiser mer enn det dobbelte av anbefalte kostholdsråd. Fasiten er at stadig flere dør av livsstilssykdommer, og at hver sjette åtteåring er overvektig, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Kunnskap og vaner om bærekraftig, sunn og dyrevennlig mat må innarbeides tidlig i livet. Skolen har derfor en særlig viktig oppgave, både som formidler av kunnskap, og ved praktiske oppgaver å vise barna slike matretter i faget «Mat og helse».»

Et bord full av innbydende grønnsaker
Helsedirektoratet oppfordrer nordmenn til å spise mer grønnsaker. Foto: Knut Bry/ NOAH.

NOAH håper at du også ønsker å engasjere seg for å få kjøttbransjen ut av norsk skole. Del gjerne kampanjen på Facebook og i andre sosiale medier, slik at flest mulig får vite om dette. Jo flere som setter av et sekund av sin tid til å engasjere seg, jo lettere blir det å vise politikerne at vi ønsker nøytrale og framtidsrettede lærebøker i norsk skole.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.