Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals Media

Industrielt husdyrhold truer den globale folkehelsen og må avvikles


Det er oppdaget et nytt virus med pandemipotensial hos griser i kjøttproduksjon i Kina. Viruset kan smitte mennesker. NOAH mener det nå må tas grep overfor kjøttindustrien.

Forskerne konstaterer at det nye virusets egenskaper gjør det godt egnet til å spres hurtig. Det fryktes at viruset kan mutere, og siden det er nytt er det liten sannsynlighet for immunitet i befolkningen.[1]

Dette nye viruset er nok et bevis på hvordan menneskers fordrivelse av vill natur og masseproduksjon av dyr øker risikoen for at zoonoser kan oppstå. Nye virus har ideelle forhold for å utvikle seg når mange genetisk like og fysisk svekkede dyr stues tett sammen. Dyr som er stresset er følsomme for å få nye sykdommer og gir fra seg mer smittestoffer. Uansett land utgjør masseproduksjon av dyr en stor risiko for folkehelsen – vi er alle del av global masseproduksjon av dyr. For å dempe risikoen for nye pandemier er vi nødt til å ta et oppgjør med hvordan vi behandler dyr og natur.

Professor og leder av veterinærmedisinsk fakultet ved Cambridge Universitet, James Wood uttaler til BBC at husdyr er en sentral kilde til pandemiske virus.[1] FNs Food and Agricultural Organization (FAO) påpekte i 2007 at «tette populasjoner av produksjonsdyr forårsaker ikke bare store byrder på miljøet, men genererer vesentlig risiko for dyre- og menneskehelse».[2]

Neste sykdom fra industriell utnytting av dyr kan potensielt være mer skadelig enn covid-19.[3] Forskere advarer om at fremtidige pandemier kommer til å finne sted hyppigere, spres raskere, og ha større konsekvenser. Og vi vet nå at å avvikle intensivt dyrehold er noe av det viktigste med hensyn til å minske risikoen. I tillegg er det et av de viktigste tiltakene for klima, natur – og for å hindre dyrs lidelse. Det er ufattelig at vi ikke har reell fokus på utfasing av den industrien som skaper de farligste problemene for oss.

Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals Media

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyr i industrien?

Bli medlem:

Kilder

  • [1] Flu virus with 'pandemic potential' found in China, BBC News, 30.06.20.
  • [2] Otte, J., Roland-Holst, D., Soares-Magalhaes, R., Rushton, J., Graham, J. & Silbergeld, E., Industrial Livestock Production and Global Health Risks, RR Nr. 07-09; June 2007.
  • [3] Settele, Josef, Días, Sandra & Brondizio, Eduardo, Covid-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics., IPBES Expert Guest Article. IPBES, 2020.