Hvorfor skjule dyrenes skjebne?

av Siri Martinsen, hovedfoto: Eirik Anzjøn/NOAH

Kameraovervåking som verktøy for tilsynsmyndigheten er på ingen måte «ulovlig» – tvert imot er det innført i blant annet Frankrike og England.

NOAHs kampanje for offentlig tilgjengelige filmopptak i slakterier og slaktebiler har nå fått over 18 000 signaturer. Mange reagerer på at dyr dør på samlebånd uten at vi får vite hvordan dette oppleves for dem. Aftenpostens Joachim Lund, mener derimot at det å vise frem innsiden av kjøttindustrien på denne måten er «ekstremt, dumt og ulovlig». 

Kameraovervåkning som verktøy for tilsynsmyndigheten er på ingen måte «ulovlig» – tvert imot er det innført i bl.a Frankrike og England. Nå har regjeringen meldt at de vil innføre dette i Norge. Lund ser ut til å tro at slakteriene – der dyr på samlebånd tvinges frem mot døden – ikke er risikopunkter for lidelse. Han mener det er «lyst» der, altså nok innsyn.

Ingen hører skrikene på slakteriene

Tatt i betraktning at alt norsk offentlighet har fått se fra slakterier er noen sekunders undercoverfilm, faller det på egen urimelighet. Lund skriver at ingen hører skrikene på gårdene – men ingen hører skrikene på slakteriene heller. NOAH skulle gjerne foreslått kameraer på produksjonsanleggene – men der er det helt andre juridiske hindringer.

Det er innsynet Lund har mest trøbbel med. Det er merkelig at Lund konkluderer med at NOAH ønsker å bryte personvernlovgiving. Vi har aldri uttalt at vi ønsker nærbilder av slakteriarbeidere. Vi har sagt at folk har rett til å få se hva som skjer med dyrene. Det kan neppe være «grov personvernkrenkelse» at opptak fra for eksempel CO2-gassgraven for griser er offentlig tilgjengelige. Det er et teknisk spørsmål, som lar seg løse, å ivareta personvern samtidig som film av hva dyrene må igjennom for å bli til kjøtt, gjøres tilgjengelige for offentligheten. Allerede i dag er Mattilsynets film og bilder fra tilsynskampanjer, informasjon man kan få innsyn i. 

Mange vil nok mene at det er mer «ekstremt» at vi tillater det som skjer med dyrene på slakteriene, enn å mene at offentligheten har rett til å se det. Det er kanskje «dumt» å gi den type innsyn hvis man vil at kjøttsalget skal opprettholdes – men det er på ingen måte «trist for dyrene» at folk får vite hva som skjer med dem.

Innlegg av NOAHs leder Siri Martinsen, som svar til Joacim Lund. På trykk i Aftenposten 27.06.2019.

NOAH jobber for å stoppe lidelsene for dyrene i landbruket,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.