Høner fikk et bedre liv etter NOAH-aksjon

Som en del av NOAHs offensiv mot burhøner påsken 2002, utførte NOAHs Redningstjeneste en frigjøring av seks høner fra et buranlegg med moderne innredede bur – såkalte “trivselsbur”.

Synne Hewitt som deltok i redningen sier: “Det var smertefullt å bare kunne redde seks høner… Når du går inn i et slikt anlegg får du ikke følelsen av at det er individer du ser på – men en masse. Men idet man tar ut en høne og vet at hun skal få leve, at hun skal få et fint liv, ser du at de alle sammen er individer – og det er utrolig smertefullt å måtte gå fra tusenvis av enkeltindivider uten å kunne hjelpe. Jeg håper inderlig at flere vil ta imot reddede dyr – og ikke minst at flere forstår at disse dyrene vantrives og dør for at nettopp de skal kunne kjøpe og spise egg og kjøtt.” Hønene lever nå i et hjem hvor de kan være frie, men samtidig få den omsorg de trenger for å omstille seg til et verdig liv. Og de kommer aldri til å havne i noens frysedisk.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2002.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid