Grisen "Knerten" reddet fra døden


Grisen "Knerten", nå omdøpt til Noah, er nå reddet fra døden i siste sekund. Losby Gård som planla et publikums-arrangement med "gammeldags" slakting hvor Noahs liv skulle tas, besluttet å selge ham til NOAH - for dyrs rettigheter bare en time før arrangementet.

Arrangementet hadde allerede fått sterk kritikk fra dyrevernere, engasjerte enkeltmennesker og lokalpolitikere, da NOAH fikk vite om det planlagte «slakte-stuntet» av grisen «Knerten». NOAH ringte gården bare en time før slakteren kom, i et forsøk på å få besøksgården til å gi opp planene og heller selge ung-grisen til NOAH. Den første reaksjonen var ikke positiv, men minutter etterpå ringte Gården tilbake med den gledelige meldingen:

Gården hadde hatt et hastemøte og besluttet seg for å selge oss grisen istedenfor å ta livet av ham. Det er svært gledelig at vi slik klarte å redde et liv. Dessuten gir «Knerten», eller Noah som vi vil kalle ham, et ansikt til alle griser som daglig slaktes i kjøttproduksjonens navn.

Siri Martinsen kysser grisen Noah
Noah er nettopp frikjøpt av NOAH. Foto: NOAH

Da det var klart at saken kom til å få en positiv utgang for grisen, dro leder i NOAH, Siri Martinsen, til Losby for å formalisere avtalen:

– Jeg hilste på Noah – han er en nysgjerrig og vennlig ung-gris, og har som alle dyr et livsønske. Vi vil gjerne fremheve at vi synes Losby Gård har fattet en beslutning det står respekt av. Vi som mennesker har alltid et valg – vi kan alltid velge å ta hensyn til dyrenes ønske om å leve og deres ønske om å utfolde seg. Grisen Noah er en av over 1,5 millioner griser som avles opp for å slaktes hvert år – på samme måte som Noah vil leve og utfolde seg, vil hver eneste en av de andre grisene og andre dyrene som dør for kjøttproduksjonen, også det. Vi oppfordrer folk til å ta de mest hensynsfulle valgene som forbrukere – og velge vegetarisk, sier Martinsen.

«Knerten» gir dyrene i landbruket et ansikt

– I en tid hvor bevisstheten rundt dyrs opplevelser blir stadig større og vi dessuten blir stadig mer klar over kjøttproduksjonens miljø-ødeleggelser er det kritikkverdig at vi har en landbruksminister som vil produsere mer kjøtt i Norge. Jeg tror ikke folk flest synes det er noe positivt poeng at et dyr er drept for maten de spiser. Hvis folk blir spurt om de helst vil at dyr skal dø eller ikke for matens skyld, er jeg sikker på at de fleste ville svare at de selvsagt ikke ønsker at noen skal verken lide eller dø for maten de spiser. Det er på tide at landbruksmyndighetene fokuserer på alternativene til kjøttproduksjon, sier Martinsen.

En måned etter redningen; Noah er blitt vant til livet ute. Foto: NOAH

Hun tror at Noah kan bidra til at folk ser annerledes på dyr i landbruket, og ikke kun betrakter dem som bruksgjenstander:

– Det er lettere for folk å relatere seg til et enkeltdyrs skjebne, et enkelt dyrs frykt – eller glede. Når man skal relatere seg til 1,5 millioner grisers frykt og smerte, blir det uhåndterbart og lett å distansere seg. Det viktige er at vi mennesker ikke distanserer oss, men tar inn over oss at hvert eneste dyr som idag ses på som «bare landbruskdyr» har samme kapasitet for å føle redsel, smerte og frustrasjon – og på den annen side livsglede – som oss selv, sier Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.