Forslag til ny forskrift for høns og kalkun risikerer å bli et av de dårligste regelverkene i Europa

Mattilsynet reviderer enkelte bestemmelser i en 20 år gammel forskrift om hold av høns og kalkun, og vurderer nå høringsuttalelsene før forskriften sendes til departementet. Det er generelt lite i den nye forskriften som gjør fuglenes liv noe bedre, mener NOAH.

Innledningsvis i det nye forslaget skriver Mattilsynet at «fjørfenæringen ikke er tjent med et regelverk som legger lista for lavt, slik at fjørfeholdet i Norge settes i et dårlig lys». Men regelverket i Europa gjennomgår nå større endringer enn det som foreslås i Norge.

Mattilsynets forslag utgjør generelt svært liten forskjell for livene til høner og kalkuner – dyretettheten er den samme og sjokkerende nok vil burdrift fortsatt tillates, til tross for at det vanskeliggjør å oppfylle andre deler av forskriften, som krav til sandbad. EU har vedtatt å fase ut burdrift, det samme har flere av landene som ikke er medlem i EU. Det er uforståelig hvorfor Mattilsynet vil ha dårligere regelverk enn resten av Europa, dersom de «ikke ønsker å sette Norge i et dårlig lys».

Det er uforståelig hvorfor Mattilsynet vil ha dårligere regelverk enn resten av Europa.

I det nye forslaget skriver Mattilsynet at det er godt dokumentert at fjørfe viser stereotyp atferd og tegn på stress når de ikke har tilgang til sandbad. Samtidig skriver de at sandbad er «problematisk å få til med den plassen som er til rådighet inne i buret».

Høner og kalkuner er opprinnelig skogsfugler, men de fleste av dem får aldri kjenne frisk luft eller trå i gresset. Veterinærinstituttet har påpekt at «ingen driftsystemer er optimale for verpehøna». Likevel er burdrift noe som gjør det unødig vanskelig å dekke helt grunnleggende og lovfestede behov, som sandbading og bare det å kunne strekke på vingene. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal følge EU-landenes utfasing av burhøner.

Høner og kalkuner er opprinnelig skogsfugler, men de fleste av dem får aldri kjenne frisk luft eller trå i gresset.

Mattilsynet foreslår også at det fortsatt skal være tillatt å flytte fjørfe etter beina, selv om Veterinærinstituttet har påpekt at dette «utviltsomt er en påkjenning». I tillegg foreslås det at vannet for fugler som omfattes av forskriften, skal kunne skrus av om natten – lignende unntak for tilgang til vann finnes ikke i noe annet regelverk for produksjonsdyr. Slaktekyllinger skal fortsatt stå like tett som i dag. For kalkuner foreslås få endringer – til tross for at båe Mattilsynet selv og Veteirnærinstituttet har avdekket store dyrevelerdsproblemer for fuglene.

Det er kritikkverdig når en så utdatert og dårlig forskrift endelig skal revideres, og så er den største endringen for fuglene bare at de skal få noen «berikelser», som for eksempel «en pappeske». Mattilsynets endringer reflekterer på ingen måte ny kunnskap om fuglenes behov, og tillater i praksis brudd på dyrevelferdsloven.

Les NOAHs innspill til Mattilsynets forslag om forskriftsendring ved å klikke her.

Støtt NOAHs arbeid for dyrene i landbruket! Bli medlem i NOAH!