Foie gras – lidelse på menyen


00005.MTS_10.16 (2)

På grunnlag av press fra engasjerte dyrerettighetsaktive fra bl.a. NOAH har stadig flere norske dagligvarebutikker nå valgt å stoppe salget av den tradisjonelle franske delikatessen foie gras. I denne forbindelse har NOAH fått en rekke henvendelser med spørsmål om det omskridte produktet. Her kan du lese mer om hva foie gras er og hvordan det produseres.

Hva er foie gras?

00005.MTS_10-51 (2)Betegnelsen «foie gras» kommer fra fransk, og betyr direkte oversatt «fettlever». På norsk er det vanlig å betegne produktet som «gåselever», til tross for at de aller fleste foie gras-produktene på markedet faktisk kommer fra ender.1 Årsaken til denne betegnelsen er at det tradisjonelt var gjess som ble brukt for å lage produktet. I Frankrike, hvor mesteparten av verdens foie gras-produksjon foregår (AVMA 2014)2, har produksjonen gått fra å basere seg på gjess, til at det nå nærmest utelukkende er ender som brukes (SCAHAW 1998, AVMA 2014). Den vanligste andetypen som brukes i dagens foie gras-produksjon er Mulard hybrid-anden, som er en krysning av Moscovo – hann (Cairina moschata) og Peking – hunn (Anas platyrhynchos) (AVMA 2007)3.

De omstridte produksjonsmetodene

Produksjon av foie gras er forbudt i en rekke EU-land, på grunn av den rådende enigheten om at produksjonsmetoden ikke lever opp til gjeldende standarder for dyrevelferd. EUs Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW) konkluderte i 1998 med at “tvangsfôring, slik det praksiseres i dag, er skadelig for fuglers velferd”.4 Også den internasjonale organisasjonen Food and Agriculture Organization (FAO) har uttalt at foie gras-produksjon “reiser alvorlige spørsmål rundt dyrevelferd, og ikke er en praksis som tolereres av FAO (CIWF 2010).5

Tvangsfôringen

I de første ukene av livet gis dyrene unormalt store mengder med fôr, slik at spiserøret skal utvide seg. Slik blir spiserøret forberedt til den påfølgende tvangsfôringen (SCAHAW 1998).6 I de siste 17-30 dagene av sine liv blir dyrene tvangsfòret. Dette gjøres for at leveren skal vokse seg opptil 10 ganger så stor som det som er normalt for dem. Selve tvangsfôringen av ender foregår ved at rundt 450 gram fôr presses ned i dyrenes spiserør to til tre ganger daglig (AVMA 2014).7 Redskapet som brukes for å tvangsfôre dyrene er en 30 cm lang slange (sonde), som blir skjøvet ned i dyrets hals. Deretter blir spiserøret presset så fullt som mulig med en fettrik maisgrøt. For å få maten ned i dyrets mage, stappes den ned i røret ved hjelp av en maskinell skrue eller en motorisert lufttrykkpumpe (SCAHAW 1998)..8 Veterinærmedisinske funn fra levermikroskopi av tvangsforede ender viser uakseptable påvirkninger. Lever fra tvangsforede ender har høygradig fettansamling rundt blodårene, og store lesjoner (sprekkdannelser) i det porøse/skjøre levervevet. Levercellene mangler også vanlige fettlegemer (vakuoler). Slik oppnås et fettinnhold i leveren på opp til 56 % mot normalt som ville være 7 % (SCAHAW 1998).9

Leveforholdene for dyrene før og under tvangsforingen

J32A8346_01-14 (2)Dyrene som brukes i foie gras-produksjon lever vanligvis i til sammen tolv uker. I ukene før tvangsfôringen går fuglene normalt innendørs i store haller (VIVA factsheet, CIWF 2010). 10 Noen steder har dyrene også tilgang til utearealer, men har da vanligvis ikke tilgang på vannområder som gjør det mulig for dem å få utløp for sine naturlige behov for å svømme, bakse i vann osv (CIWF 2010).11 Under selve tvangsfôringen er det vanligste er at endene holdes i trange bur. (VIVA 2012, CIWF 2010, SCHAHAW 1998, Hudson Valley Foie Gras Produksjon)12 Noen steder står dyrene også i mørket, for at de skal bevege seg minst mulig (CIWF 2010).13 Energi som kommer inn med fôret skal helst lagres rett inn i leveren og ikke brukes opp på sosial pleie eller lek. I tillegg er risikoen for leverruptur med døden som følge underveis høy (SCHAHAW 1998).14 Dyrenes bevegelsesfrihet er innskrenket av gulvflaten i nettingburene, som tilsvarer to brevark (20×50 cm). Høyden på burene er om lag 30 cm. Foran i buret er det en åpning hvor dyrenes hode og hals stikker ut. De kan ikke snu seg, og heller ikke strekke seg eller løfte vingene. 15 Hold av fjørfe i enkeltbur er i utgangspunket blitt forbudt i EU, men Frankrike har fått dispensasjon ved en overgangsordning der de har lov til å bruke slike bur for foie-gras- ender fram til 2015, selv om EU-komisjonen har oppfordret til endring (The Connexion 2011, European Commission 2011).16 De framtidige gruppeburene som vil ta over for de gamle burene, vil imidlertid ikke gi endene mye øket bevegelsesfrihet, og eventuelle arealkrav er ikke bestemt.17 Noen foie-gras produsenter kaller seg for «free-range» og hevder at dyrevelferden på deres gårder er god. For å gi et innblikk i hva såkalt free range drift innebærer, legger vi ved denne videoen med informasjon og filmopptak fra den canadiske foie-gras produsenten Hudson Valley. Som det framkommer av videoen innebærer også free-range at dyrene blir holdt innendørs i haller. Videre er tvangsfôring vanlig praksis også i free-range foie gras-produksjon.18 NB. Selv om dette er en «skrytevideo» som skal bevise at Hudson Valley har «god dyrevelferd» viser videoen sterke bilder:

Hvor produseres foie gras?

Som tidligere nevnt er det Frankrike som står for det meste av verdens foie gras-produksjon (AVMA 2014).I 2005 ble det nedfelt i fransk lov at kun produkter som er produsert ved hjelp av tvangsfôring skal kunne merkes som foie gras i Frankrike (Europaparlamentet, Legifrance).19 I Europa drives produksjon av foie gras også i fire andre land, Bulgaria, Spania, Ungarn og Belgia. I 2008 gikk disse landene sammen med Frankrike og dannet European Foie Gras Federation, som blant annet har som formål å «forsvare profesjonell foie gras-produksjon» (EFGFs egen nettside)20. Utenfor Europa er det USA, Canada og Kina som utmerker seg som produsenter av foie gras (Star Chefs, Canadian Veterinary Journal og China View).21 Foie gras-produksjon er forbudt i flere land, inkludert Norge, Danmark, Tyskland, og Polen, hvor det eksisterer spesifikke forbud mot produksjonen. Andre steder, som i England og Sveits, tolkes den generelle dyrevernlovningen, som tilsier at dyr ikke skal holdes under forhold som ikke tilrettelegger for deres fysiologiske behov, slik at foie gras-produksjon er forbudt (Europaparlamentet, parlamentariske spørsmål). 22 Fois gras produksjon er imidlertid også under kritikk fra fagfolk i de landene der det er tillatt. En artikkel fra 2013 fra The Canadian Veterinary Journal, som er en samlestudie av ulike undersøkelser på foie gras produksjon, konkluderer slik: «The practice of force-feeding, the resultant adverse effects on liver function and bird health along with restrictive housing are unacceptable to the veterinary profession and other animal welfare advocates.» 23

Hvem har boikottet produktet?

Norgesgruppen (bl.a. Meny, Joker, Spar, Ultra, Centra, Jacobs, Kiwi Minipris) og Ica Norge har i følge egne uttalelser stoppet salg av fois gras. Det samme uttaler CC Mat, og Rimi har bekreftet at heller ikke de skal selge dette produkter. 24 Senterpartiets ungdomsorganisasjon, Senterungdommen, vedtok i 2014 at de ønsker et forbud mot salg og import av foie gras i Norge. 25 

Hva kan du gjøre?

Selger din lokalbutikk fortsatt foie gras? Send dem en høflig og saklig e-post, eller be om å få snakke med daglig leder på butikken, og be dem om å vurdere å slutte å selge produktet. Serverer de foie gras på en restaurant du kjenner til? Be om å få snakke med restaurantsjefen, og be de vurdere å fjerne foie gras fra menyen.

Kilder: 1) Compassion in world farming 2010, http://www.ciwf.org.uk/includes/documents/cm_docs/2012/f/factsheet_foie_gras_sept_2010.pdf; 2) American Veterinary Medical Association, Literature review (AVMA 2014), https://www.avma.org/KB/Resources/LiteratureReviews/Pages/Foie-Gras-Production-Backgrounder.aspx; ; 3) Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW). Adopted 16 December 1998, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf, s 16; 4) Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW). Adopted 16 December 1998, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf s. 65; 5) Compassion in world farming 2010, http://www.ciwf.org.uk/includes/documents/cm_docs/2012/f/factsheet_foie_gras_sept_2010.pdf s.3; 6) Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW). Adopted 16 December 1998, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf s.19; 7) AVMA (2014) Literature review, https://www.avma.org/KB/Resources/LiteratureReviews/Pages/Foie-Gras-Production-Backgrounder.aspx; 8) Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW). Adopted 16 December 1998, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf s. 24; 9)  Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW). Adopted 16 December 1998, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf s. 38 og 39; 10) VIVA Fact Sheet, http://www.viva.org.uk/resources/campaign-materials/fact-sheets/torture-tin-viva-foie-gras-fact-sheet; 11) https://www.ciwf.org.uk/includes/documents/cm_docs/2010/f/factsheet_foie_gras.pdf; 12) http://www.viva.org.uk/sites/default/files/foie-gras-fact-sheet.jpg; https://www.ciwf.org.uk/includes/documents/cm_docs/2010/f/factsheet_foie_gras.pdf s.2;  Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW). Adopted 16 December 1998, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf, s. 20; 13) https://www.ciwf.org.uk/includes/documents/cm_docs/2010/f/factsheet_foie_gras.pdf s.2; 14) Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW). Adopted 16 December 1998, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf s.48; 15) Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW). Adopted 16 December 1998, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf s.20 og 21; 16) http://www.connexionfrance.com/Humane-cages-for-foie-gras-ducks-13204-view-article.html; http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/docs/single_cages_collective_cage_letter_en.pdf; 17)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=MCtvT9vB8ny7QTDdnSGyJTxhvpYF2LQLZmnrVDBx1sP4FyNJLTTx!1286634122?uri=CELEX:31998L0058; 18) Hudson Valley Foie Gras: http://www.hudsonvalleyfoiegras.com/index.php/why-cage-free; 19) Eurhttp://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdfopa-parlamentet, parlamentariske spørsmål: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-010605&language=EN; 20) European Foie Gras Federation, http://www.eurofoiegras.com/en/page/euro-foie-gras_p134/; 21)  China View, http://news.xinhuanet.com/english/2006-04/11/content_4409586.htm; Star Chefs, http://www.starchefs.com/features/food_debates/foie_gras/index.shtml; The Canadian Veterinary Journal, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3595949/; 22) Eurhttp://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdfopa-parlamentet, parlamentariske spørsmål: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-010605&language=EN ; 23) The Canadian Veterinary Journal, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3595949/; 24) http://www.vg.no/forbruker/mat-og-drikke/mat/norsk-butikkjede-stopper-salg-av-foie-gras/a/10120566/; http://www.nrk.no/norge/matbutikkar-fjernar-gaselever-1.11483368; http://www.dyrsfrihet.no/nyheter/meny-har-besluttet-fjerne-foie-gras-fra-butikkhyllene; 25) http://www.nrk.no/vestfold/_-et-steg-i-riktig-retning-1.11704033