Bli med på viktig høring for dyrevelferd i Europa!


hovedfoto: Jo-Ann McArthur

EU avholder folkehøring om fremtidige dyrevernregler - dette har stor betydning for alle dyr i Europa, også i Norge. DU kan delta i høringen - få NOAHs veiledning.

I fjor vedtak EU å innføre nye regler for landbruksdyr, slik at ingen dyr lenger skulle sitte i bur. Dette vil eksempelvis bety at burhønsdrift eller kalvebokser vil bli forbudt. Som et ledd i arbeidet med å få på plass slike regler, har EU nå lansert en folkehøring om dyrevelferd. Denne høringen omfatter også andre dyr enn dyrene i landbruket – selv om det er fokus på praksiser i landbruket.

En folkehøring betyr at hvem som helst av innbyggerne kan svare – man er interessert i å vite hva hver enkelt innbygger mener om saken. Det er svært viktig å svare på denne høringen, fordi vi potensielt kan påvirke leveforholdene til millioner av dyr i hele Europa. Norge vil også bli påvirket av regler som kommer i EU, og innenfor dyrevelferd har Norge allerede implementert flere EU-regler. Du gjør en innsats for dyrene både i Norge og andre land ved å svare på høringen. I denne artikkelen får du veiledning om hvordan best svare på spørsmålene i høringen.

NOAH hjelper deg med dyrevelferds-høringen!

Denne høringen er en unik sjanse til å påvirke politikk for millioner av dyr, og er noe av det viktigaste vi kan gjøre for dyr i år. Det kan se komplisert ut når man går inn på siden, og noen spørsmål kan man være i tvil om hva man vil svare på. Derfor har NOAH laget en veiledning for hvordan vi anbefaler at man svarer (se film nederst i saken).

I denne høringen er det også ett punkt som indirekte handler om pelsdyr, og på dette spørsmålet er det svært viktig å følge NOAHs veiledning for å unngå at pelsdyroppdrett fortsetter, og heller signalisere at man ønsker et forbud mot pelsdyroppdrett i hele Europa!

Du finner skjema til spørreundersøkelsen her. NOAH har linket til den engelske versjonen og vil svare på engelsk, men du kan velge et annet språk (f.eks. dansk eller svensk). Det tar bare ti minutter å fullføre skjemaet, og husk at det er bedre å svare «vet ikke» på de spørsmålene du er i tvil om, for å kunne svare klart på de spørsmålene som er viktige for dyr og hvor du også vet hva du vil svare – enn å ikke fullføre skjemaet. Du må lage en «konto» på EUs side før du starter på skjemaet, men du kan også enkelt logge inn via Facebook, Twitter el.l. I filmen under gir NOAH deg veiledning for hvordan du kan fylle ut skjemaet til det beste for dyr – men du velger så klart om du vil svare litt annerledes.

På siste spørsmål som er kommentarer til skjemaet, oppfordrer NOAH til å svare med disse to setningene (her velger vi å skrive dem på engelsk):

«Rather that an EU animal welfare label, I prefer compulsory objective information on the label about the production and killing methods the animal has been subjected to. I support an EU-wide ban on fur farming.»

 

Vil du hjelpe oss å hindre dyrs lidelse?

Bli medlem: