Foto: PETA

Ull-avsløringene viser ull-industriens tingliggjøring av dyr

NOAH støtter PETAs oppfordring i kjølvannet av deres internasjonale avsløring av ullindustrien; unngå produkter fra dyr. - Sauer er undervurderte dyr, og lider overlast også i norsk produksjon, sier NOAH.

Mens ull fra sauer som utsettes for mulesing (ofte omtalt som merino-ull) er uglesett i store deler av klesbransjer, selger de fleste butikker annen ull. En ny avsløring av ull-industriens praksiser fra PETA viser at storproduksjon av all ull medfører risiko for dyremishandling og oppfordrer: «If it says «wool» on the label, leave it on the shelf».

DmsdEB86rsBh898faiVRswD-OzeuyGT1ONlODP6MJVFA

PETAs avsløring av ull-produksjon i noen av de landene som leverer størst ull-volum til verdensmarkedet, inkludert norske butikker, viser at industriell bruk av dyr aldri er human. Dyrene er bruksgjenstander og det er ullen og eventuelt kjøttet –  og ikke sauen i seg selv – som har verdi. Det er naivt å tro at man kan produsere store volum av en vare til verdensmarkedet basert på bruk av dyr, uten at dette skal gå ut over dyrene. NOAH støtter PETAs oppfordring om å unngå plagg som inneholder dyreprodukter, slik som ull, og isteden velge blant de mange gode dyrefrie alternativene som finnes.

Økt fokus på ull-industriens problemer

NOAH er glade for at fokus settes på den internasjonale ullproduksjonen. Den industrielle utnyttingen av sauer alt for lenge har fått unngå søkelyset:

– Vi må forstå at det er sammenheng mellom forbruksvolum og industriell produksjon – desto mer ull markedet etterspør, desto flere dyr i storproduksjon blir det. Og den behandlingen av dyr avsløringene viser, er nettopp en tingliggjøring som slik industrialisert produksjon lett medfører. Den internasjonale ull-industrien har i høyeste grad relevans for norske forbrukere og klærne de kjøper i norske butikker, sier Siri Martinsen i NOAH.

NOAH ønsker videre å understreke at også norsk saueproduksjon innebærer en tingliggjøring som går ut over dyrene:

-Sauer er undervurderte dyr, sier NOAH. Her er sauen Magnus - reddet fra kjøttindustrien av NOAH.
– Sauer er undervurderte dyr, sier NOAH. Her er sauen Magnus – reddet av NOAH fra et liv som produksjonsdyr.

– Sauer blir gjerne undervurdert som dyr, deres smerte og frykt blir en del av produksjonsrutinene. Denne undervurderingen av sauen ser vi også i norsk saueindustri. Eksempler er at 100 000 dyr utenom rovdyrskadde dyr dør av skader på beite hvert år og det aksepteres av næringen. Sanking av sauer kan være svært brutal. Eksempelvis, «sauerittet i Sirdal». Mattilsynet forventer smertefulle skader på dyrene hvert år og til tross for protester godtar dette, sier Martinsen.

Sauer overrepresentert i vanskjøtselssaker

Sauer er et av de vanligste produksjonsdyrene som opptrer i vanskjøtselssaker. Bare de siste månedene har NOAH anmeldt flere grove vanskjøtselssaker der sauer bl.a. er sultet til døde. Det er gode grunner til å unngå ull.  Og PETAs avsløring av den internasjonale ull-industrien viser dette svært tydelig, avslutter Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.