Foto: Greenpeace (skog)/ Jo-Anne McArthur (kyr)

Amazonas brenner - kjøttindustrien har skylden

Dramatiske branner raser nå i Amazonas regnskoger, dreper dyrene som lever der og setter verdens miljø i fare. Grunnen er at at farmeiere vil produsere kjøtt og dyrefôr - fôr som også kjøpes av norske kjøttprodusenter.

Amazonas har i mange år blitt utsatt for nedhugging og nedbrenning av aktører innen kjøttindustrien som vil lage rom for beiteland og fôrproduksjon til kjøttproduksjon. Store deler av skogen som brenner er under Brasils ansvar. Når man nå ser en eskalering av påsatte branner for å «rydde unna» regnskogen for kjøttindustriens kommersielle formål, har det sin bakgrunn i at den nye brasilianske presidenten, Jair Bolsonaro, er støttet av nettopp «biff-lobbyen», og har som sin første prioritet å gjøre disse næringsinteressene fornøyde.

CNN skriver rett ut at «Amazonas brenner fordi verden spiser så mye kjøtt»,[1] og at det beste man kan gjøre hvis man er forferdet over brannene, er å spise mindre kjøtt. Miljøforskere understreket allerede lenge før eskaleringen av brannene, at det viktigste hver enkelt kan gjøre for å redde jorden – både med hensyn til klima- og naturmangfoldskrisen – er å stoppe å spise kjøtt. NOAH arbeider intenst for å vri både konsum og landbruksproduksjon over til miljø- og dyrevennlig plantebasert mat.

NOAH jobber hardt mot kjøttindustriens utnytting av dyr og natur, MEN VI TRENGER DIN HJELP

Finland har tatt initiativ overfor EU for å stanse kjøttimport fra Brasil. Men det er ikke kun kjøtt produsert direkte i regnskogområder som dreper regnskogen og dens innbyggere. Brasil er en av verdens største eksportører av soya til kraftfôr til dyr i kjøttindustrien. Kjøttindustrien i mange land – herunder Norge – avler opp dyr basert på soya fra Brasil som fôr-råvare. I Norge spiser både kuer, sauer, griser, kylling, kalkun og oppdrettsfisk fôr med slik soya. Felleskjøpet skriver selv: «Norske husdyr er avhengige av denne proteinkilden (soya) i sitt fôr (…) 40% av råvarene i kraftfôret til norsk husdyrproduksjon ble dekket av importerte fôrråvarer i 2017. Uten tilgangen til importerte fôrråvarer, ville husdyrproduksjonen bli dramatisk redusert både i omfang og kvalitet.»[2]

Norge importerer mesteparten av soya til husdyrfôr fra nettopp Brasil. Denne soyaen produseres i stor grad på savanneområder med rikt biologisk mangfold, og på avskoget regnskog. Soya som brukes i vegetarmat produseres ikke i disse områdene, men i bl.a. Europa. Direkte bruk av soya som proteinkilde til menneskemat er dessuten miljøvennlig og ressurseffektivt, da det kun krever en brøkdel av arealet sammenlignet med å dyrke soya til dyrefôr – for å avle opp dyr til kjøtt.

NOAH arbeider for at norske politikere skal ta aktive grep for å redusere kjøttkonsumet- og produksjonen. At alle land vrir sin landbruksproduksjon bort fra kjøtt, og skaper insentiver for forbrukerne til å gå over til plantebasert kosthold, er det viktigste man kan gjøre for å hindre at Amazonas og andre viktige naturområder ødelegges. Det er også det viktigste grepet for å hindre den massive utnyttingen av dyrene som drepes for kjøtt – og fortrengningen av de ville dyrene. Støtt vårt arbeid for at norske politikere skal ta grep nå!

Regnskogen brenner på grunn av kjøttindustrien, og NOAH jobber for å stoppe det!
MEN VI TRENGER DIN HJELP.