Vern hvalene!


Vågehvalene er høyt utviklede pattedyr med smertefølelse og kompleks sosial struktur. Ny forskning viser at hvaler er svært viktige for å opprettholde havets økosystemer og evne til å binde CO– og dermed motvirke klimaendringer.

Ved å ta livet av hvaler skader vi hvalene, havet – og oss selv. Signer denne kampanjen for å styrke vern av hvalene og stoppe hvalfangst!

Det er 40 år siden verden bestemte seg for å frede hvaler og innføre stans for hvalfangsten – «hvalfangstmoratoriet». Men Norge fortsetter å ta livet av hvaler stikk i strid med den internasjonale miljøavtalen. Det er på tide å verdsette levende hvaler!

Fin vågehval

Underskriftskampanje mot hvalfangst

Ved å signere denne kampanjen støtter du NOAHs arbeid for å verne hvalene. NOAH vil levere underskriftene til norske myndigheter med krav om å stanse hvalfangsten.

%%din signatur%%

7,065 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
7,065
Line Stolen W.
feb 06, 2023
7,064
Iselin R.
feb 05, 2023
7,063
Wenche S.
feb 05, 2023
7,062
Jorun Margrethe B.
feb 05, 2023
7,061
Ingerid F.
feb 05, 2023
7,060
Caroline S.
feb 05, 2023
7,059
Nicoline B.
feb 05, 2023
7,058
Sophie S.
feb 05, 2023
7,057
Andreas H.
feb 05, 2023
7,056
Vår Eik L.
feb 05, 2023
Vågehval portrett
Det viser seg å være stor usikkerhet rundt vågehvalbestanden.

Norge tar livet av flest hvaler i verden

Norge tar livet av flere hvaler enn noe annet land,1) og er ett av bare tre land som tillater kommersiell hvalfangst. De andre to landene er Japan og Island – men Island har varslet at de vil slutte med hvalfangst i 2024.2)

Siden det internasjonale forbudet mot hvalfangst trådte i kraft, har Norge drept over 15 000 hvaler.

Det internasjonale forbudet mot kommersiell hvalfangst ble vedtatt av International Whaling Commission i 1982 – for 40 år siden.3) Forbudet mot hvalfangst var begrunnet i at hvalfangsten hadde ført flere hvalbestander til randen av utrydning. Verdens hval-biomasse ble redusert med hele 85% på grunn av industriell hvalfangst.4) Norge var sterkt bidragende til dette.5)

Norge «reserverte» seg mot hvalfangstforbudet, og har siden forbudet drept mer enn 15 000 vågehvaler.1) I mange år ble markedsføring av hvalkjøtt subsidiert av staten, men i 2020 ble tilskuddene avviklet.6)

I 2022 fant Vitenskapskomiteen at kunnskapen er dårlig om vågehvalbestanden.

Norske myndigheter har hevdet at vågehvalen ikke er i fare og at fangst er «bærekraftig». Men i 2022 viste en rapport fra den statlige Vitenskapskomiteen at det er «vanskelig å beregne bestandsstørrelse» av vågehval, og at «kunnskapen om grunnleggende biologiske egenskaper som migrasjon, reproduksjon og demografi er mangelfull» når det gjelder vågehvalbestanden.7)

Norge tar livet av drektige hvaler

Samtidig som man ikke har oversikt over alle trusler mot vågehvalbestanden, drives hvalfangsten i en tid på året hvor hvalene er drektige, og også kan være i følge med unger fra fjoråret. Rapporten fra Vitenskapskomiteen viser at 2/3 av hvalene som skytes er hunner, og en stor andel av dem er drektige.7)

77% av skutte hvaler er hunner, og en stor andel av dem er drektige.

Vitenskapkomiteen skriver: «Several studies demonstrate strong female biased sex ratio in the catch from the northernmost areas. The pregnancy rate of female whales hunted in the Northeast Atlantic is high, and 131 of the 350 (37,4%) females caught in 2018 carried fetuses. The proportion of females in the catch in 2018 was 77% (VKM, 2019). In an older study from the Barents Sea, as much as 94% of the mature females caught were pregnant.»7)

Havforskningsinstituttet skriver i 2021 at andelen hunnhvaler i fangsten er økende.8)  Å ta livet av drektige hvaler er både etisk problematisk og bidrar til en sterkere reduksjon av bestanden.

hvalfangst sår etter granatharpun
Død hval med sår etter granatharpunen.

Skutte hvaler lider

Vågehvalene er høyt utviklede pattedyr med smertefølelse og kompleks sosial struktur, som fortsatt i stor grad er ukjent for mennesker. De kan bli opptil 50 år gamle.7) Hvalene skytes med granatharpun. Det betyr at det er festet en ekspanderende granat på harpunen, og når denne treffer dyret eksploderer granaten for å lage mest mulig skade i musklene og organene.

En av fem hvaler lider i lengre tid før de dør – opptil 25 minutter.

En av fem hvaler som blir skutt med granatharpun lider i lang tid før de dør – opp mot 25 minutter og gjennomsnittlig i 6 minutter.9) Men også de hvalene som blir registrert «umiddelbart døde» lever gjennomsnittlig i ett minutt med granatharpun eksplodert inne i kroppen.9) Lever hvalen i lengre tid etter å ha blitt harpunert, blir den halt inn etter harpunlinen, og skutt med rifle i tillegg.10) Det er ikke krav om fysisk inspektør om bord på hvalfangstskutene, kun elektronisk «ferdskriver».11)

Svømmende knølhval
Alle typer hvaler er viktige for havøkosystemene. Foto: Bryant Austin

Hvalene er havets helter

Ny forskning viser at hvaler spiller en essensiell rolle for havets økosystemer. De øker til og med havets evne til karbonfangst, som er viktig for å motvirke klimaendringene.12) Hvalene transporterer næringsstoffer fra havdypet opp til havoverflaten, slik at planteplankton kan vokse. Forskere har kalt dette for «hvalpumpen». Biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson skriver i boken «På naturens skuldre» (2020): «Slik trærne i Amazonas er en biologisk pumpe som påvirker vannets evige kretsløp, driver de store hvalene et pumpesystem som flytter næring både vertikalt og horisontalt gjennom havet.»13)

Hvalene fører til vekst av planteplankton. Planteplankton binder CO2, og er basis for annet liv i havet. Derfor er flere hvaler positivt også for andre marine arter.

Hvaler har lignende funksjon for økosystemene i havet som trærne i Amazonas regnskoger har på land.

Stikk i strid med norske myndigheters påstand om at hvaler «spiser opp fiskene», viser nyere studier at hvalenes rolle i næringsrettet kan øke bestander av fisker som f.eks. krill.14) En studie uttrykker det slik: «The recovery of baleen whales and their nutrient recycling services could augment productivity and restore ecosystem function lost during 20th century whaling.»15)

Hvalene bidrar også til å binde CO2 i havet når de dør naturlig og synker ned til bunnen.16) Havet trenger flere levende hvaler – men havets økosystemer gavnes også av at hvalene får dø naturlig, og ikke fjernes fra havet ved fangst.

Nordmenn skeptiske til hvalfangst

I 2021 utførte Respons Analyse en undersøkelse som viste at bare 2 % av nordmenn spiser hvalkjøtt ofte.17) Ingen under 35 år svarte at de spiser hvalkjøtt ofte.

6 av 10 nordmenn er kritiske til hvalfangst. Bare 2% spiser hvalkjøtt ofte.

Samme undersøkelse viste også at flertallet av nordmenn er skeptiske til selve fangsten: 65 % mener at det er uakseptabelt at nærmere 1 av 5 hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst ikke dør umiddelbart, og at noen hvaler bruker opptil 25 minutter på å dø. 63 % mener at det er uakseptabelt at over to tredjedeler av hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst er hunner, og en stor andel av dem er drektige. 54 % av de spurte mener kunnskap om hvalens økologiske rolle bør føre til redusert hvalfangst.

Hjelp hvalene

Ved å signere denne kampanjen støtter du NOAHs arbeid for å verne hvalene. NOAH vil levere underskriftene til norske myndigheter med krav om å stanse hvalfangsten. Kampanjen er et samarbeid med de internasjonale organisasjonene Animal Welfare Institute og Whale and Dolphin Conservation.

Vil du støtte NOAHs arbeid for hvalene? Bli gjerne medlem her.

Kilder

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
15,131
Emma S.
feb 06, 2023
15,130
Synne S.
feb 05, 2023
15,129
Kajsa N.
feb 04, 2023
15,128
Erik O.
feb 04, 2023
15,127
Linda S.
feb 04, 2023
15,126
Silje K.
feb 04, 2023
15,125
Solveig N.
feb 04, 2023
15,124
Lotta S.
feb 04, 2023
15,123
Irene G.
feb 04, 2023
15,122
Marte T.
feb 02, 2023
15,121
Ada W.
feb 02, 2023
15,120
Carina Z.
feb 01, 2023
15,119
Gyda O.
feb 01, 2023
15,118
loli p.
feb 01, 2023
15,117
Bim Kristin .
feb 01, 2023
15,116
Josefine J.
feb 01, 2023
15,115
Anette M.
feb 01, 2023
15,114
Hanne Catherine F.
feb 01, 2023
15,113
iselin .
jan 31, 2023
15,112
Hjelde M.
jan 30, 2023
15,111
Ina G.
jan 30, 2023
15,110
Lars Joten T.
jan 30, 2023
15,109
Anita B.
jan 29, 2023
15,108
Alex H.
jan 29, 2023
15,107
Tina Linn E.
jan 29, 2023
15,106
Markus O.
jan 29, 2023
15,105
Sten S.
jan 29, 2023
15,104
Camilla S.
jan 29, 2023
15,103
Siw E.
jan 28, 2023
15,102
Siv K. A.
jan 28, 2023
15,101
Wenche B.
jan 28, 2023
15,100
Christine P.
jan 28, 2023
15,099
Anita D.
jan 28, 2023
15,098
Thea H.
jan 28, 2023
15,097
Stian M.
jan 28, 2023
15,096
Alexsandra I.
jan 28, 2023
15,095
Lena B.
jan 28, 2023
15,094
Kari S.
jan 28, 2023
15,093
Kjersti H.
jan 28, 2023
15,092
Linda A.
jan 28, 2023
15,091
Vigdis A.
jan 28, 2023
15,090
Kari R.
jan 28, 2023
15,089
Else Marie H.
jan 28, 2023
15,088
Berit L.
jan 28, 2023
15,087
Anita F.
jan 27, 2023
15,086
Linda S.
jan 27, 2023
15,085
Synne D.
jan 27, 2023
15,084
Gabriele A.
jan 27, 2023
15,083
Angela T.
jan 27, 2023
15,082
Eva K.
jan 27, 2023