Vern hvalene!


Ved å ta livet av hvaler skader vi hvalene, havet - og oss selv. Signer denne kampanjen for å styrke vern av hvalene og stoppe hvalfangst!

Det er 40 år siden verden bestemte seg for å frede hvaler og innføre stans for hvalfangsten – «hvalfangstmoratoriet». Men Norge fortsetter å ta livet av hvaler stikk i strid med den internasjonale miljøavtalen. Det er på tide å verdsette levende hvaler!

Fin vågehval

Underskriftskampanje mot hvalfangst

Ved å signere denne kampanjen støtter du NOAHs arbeid for å verne hvalene. NOAH vil levere underskriftene til norske myndigheter med krav om å stanse hvalfangsten.

%%din signatur%%

13,672 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

     


Siste signaturer
13,672
Carina S.
feb 21, 2024
13,671
Randi Lise K.
feb 21, 2024
13,670
Birte S.
feb 21, 2024
13,669
Tove B.
feb 20, 2024
13,668
Frida F.
feb 20, 2024
13,667
Marie P.
feb 20, 2024
13,666
Mona Unni B.
feb 20, 2024
13,665
Emma P.
feb 20, 2024
13,664
Anna A.
feb 20, 2024
13,663
Hanne L.
feb 20, 2024

Ny avsløring fra norsk hvalfangst

Vågehvalene er høyt utviklede pattedyr med smertefølelse og kompleks sosial struktur. De er svært viktige for å opprettholde havets økosystemer og evne til å binde CO– og dermed motvirke klimaendringer. I 2023 lanserte NOAH Espa-dokumentaren «WhaleWatch i Norge. Filmen viser hvalenes lidelse, og hvor unødig fangsten er. Se traileren her:

Norge tar livet av flest hvaler i verden

Norge tar livet av flere hvaler enn noe annet land,1) og er ett av bare tre land som tillater kommersiell hvalfangst. De andre to landene er Japan og Island – men Island har varslet at de vil slutte med hvalfangst i 2024.2)

Siden det internasjonale forbudet mot hvalfangst trådte i kraft, har Norge drept over 15 000 hvaler.

Det internasjonale forbudet mot kommersiell hvalfangst ble vedtatt av International Whaling Commission i 1982 – for 40 år siden.3) Forbudet mot hvalfangst var begrunnet i at hvalfangsten hadde ført flere hvalbestander til randen av utrydning. Verdens hval-biomasse ble redusert med hele 85% på grunn av industriell hvalfangst.4) Norge var sterkt bidragende til dette.5)

Norge «reserverte» seg mot hvalfangstforbudet, og har siden forbudet drept mer enn 15 000 vågehvaler.1) I mange år ble markedsføring av hvalkjøtt subsidiert av staten, men i 2020 ble tilskuddene avviklet.6)

I 2022 fant Vitenskapskomiteen at kunnskapen er dårlig om vågehvalbestanden.

Norske myndigheter har hevdet at vågehvalen ikke er i fare og at fangst er «bærekraftig». Men i 2022 viste en rapport fra den statlige Vitenskapskomiteen at det er «vanskelig å beregne bestandsstørrelse» av vågehval, og at «kunnskapen om grunnleggende biologiske egenskaper som migrasjon, reproduksjon og demografi er mangelfull» når det gjelder vågehvalbestanden.7)

Vågehval portrett
Det viser seg å være stor usikkerhet rundt vågehvalbestanden.

Norge tar livet av drektige hvaler

Samtidig som man ikke har oversikt over alle trusler mot vågehvalbestanden, drives hvalfangsten i en tid på året hvor hvalene er drektige, og også kan være i følge med unger fra fjoråret. Rapporten fra Vitenskapskomiteen viser at 2/3 av hvalene som skytes er hunner, og en stor andel av dem er drektige.7)

77% av skutte hvaler er hunner, og en stor andel av dem er drektige.

Vitenskapkomiteen skriver: «Several studies demonstrate strong female biased sex ratio in the catch from the northernmost areas. The pregnancy rate of female whales hunted in the Northeast Atlantic is high, and 131 of the 350 (37,4%) females caught in 2018 carried fetuses. The proportion of females in the catch in 2018 was 77% (VKM, 2019). In an older study from the Barents Sea, as much as 94% of the mature females caught were pregnant.»7)

Havforskningsinstituttet skriver i 2021 at andelen hunnhvaler i fangsten er økende.8)  Å ta livet av drektige hvaler er både etisk problematisk og bidrar til en sterkere reduksjon av bestanden.

hvalfangst sår etter granatharpun
Død hval med sår etter granatharpunen.

Skutte hvaler lider

Vågehvalene er høyt utviklede pattedyr med smertefølelse og kompleks sosial struktur, som fortsatt i stor grad er ukjent for mennesker. De kan bli opptil 50 år gamle.7) Hvalene skytes med granatharpun. Det betyr at det er festet en ekspanderende granat på harpunen, og når denne treffer dyret eksploderer granaten for å lage mest mulig skade i musklene og organene.

En av fem hvaler lider i lengre tid før de dør – opptil 25 minutter.

En av fem hvaler som blir skutt med granatharpun lider i lang tid før de dør – opp mot 25 minutter og gjennomsnittlig i 6 minutter.9) Men også de hvalene som blir registrert «umiddelbart døde» lever gjennomsnittlig i ett minutt med granatharpun eksplodert inne i kroppen.9) Lever hvalen i lengre tid etter å ha blitt harpunert, blir den halt inn etter harpunlinen, og skutt med rifle i tillegg.10) Det er ikke krav om fysisk inspektør om bord på hvalfangstskutene, kun elektronisk «ferdskriver».11)

Svømmende knølhval
Alle typer hvaler er viktige for havøkosystemene. Foto: Bryant Austin

Hvalene er havets helter

Ny forskning viser at hvaler spiller en essensiell rolle for havets økosystemer. De øker til og med havets evne til karbonfangst, som er viktig for å motvirke klimaendringene.12) Hvalene transporterer næringsstoffer fra havdypet opp til havoverflaten, slik at planteplankton kan vokse. Forskere har kalt dette for «hvalpumpen». Biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson skriver i boken «På naturens skuldre» (2020): «Slik trærne i Amazonas er en biologisk pumpe som påvirker vannets evige kretsløp, driver de store hvalene et pumpesystem som flytter næring både vertikalt og horisontalt gjennom havet.»13)

Hvalene fører til vekst av planteplankton. Planteplankton binder CO2, og er basis for annet liv i havet. Derfor er flere hvaler positivt også for andre marine arter.

Hvaler har lignende funksjon for økosystemene i havet som trærne i Amazonas regnskoger har på land.

Stikk i strid med norske myndigheters påstand om at hvaler «spiser opp fiskene», viser nyere studier at hvalenes rolle i næringsrettet kan øke bestander av fisker som f.eks. krill.14) En studie uttrykker det slik: «The recovery of baleen whales and their nutrient recycling services could augment productivity and restore ecosystem function lost during 20th century whaling.»15)

Hvalene bidrar også til å binde CO2 i havet når de dør naturlig og synker ned til bunnen.16) Havet trenger flere levende hvaler – men havets økosystemer gavnes også av at hvalene får dø naturlig, og ikke fjernes fra havet ved fangst.

Nordmenn skeptiske til hvalfangst

I 2021 utførte Respons Analyse en undersøkelse som viste at bare 2 % av nordmenn spiser hvalkjøtt ofte.17) Ingen under 35 år svarte at de spiser hvalkjøtt ofte.

6 av 10 nordmenn er kritiske til hvalfangst. Bare 2% spiser hvalkjøtt ofte.

Samme undersøkelse viste også at flertallet av nordmenn er skeptiske til selve fangsten: 65 % mener at det er uakseptabelt at nærmere 1 av 5 hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst ikke dør umiddelbart, og at noen hvaler bruker opptil 25 minutter på å dø. 63 % mener at det er uakseptabelt at over to tredjedeler av hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst er hunner, og en stor andel av dem er drektige. 54 % av de spurte mener kunnskap om hvalens økologiske rolle bør føre til redusert hvalfangst.

Hjelp hvalene

Ved å signere denne kampanjen støtter du NOAHs arbeid for å verne hvalene. NOAH vil levere underskriftene til norske myndigheter med krav om å stanse hvalfangsten. Kampanjen er et samarbeid med de internasjonale organisasjonene Animal Welfare Institute og Whale and Dolphin Conservation.

Vil du støtte NOAHs arbeid for hvalene? Bli gjerne medlem her.

Kilder

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
16,872
Alf E.
feb 21, 2024
16,871
Ulrika L.
feb 20, 2024
16,870
Amanda P.
feb 20, 2024
16,869
Lily H.
feb 20, 2024
16,868
Maria D.
feb 20, 2024
16,867
Per Arne D.
feb 20, 2024
16,866
Trine Indiana L.
feb 20, 2024
16,865
kaja s.
feb 20, 2024
16,864
Klodina K.
feb 20, 2024
16,863
Ida M.
feb 20, 2024
16,862
Celine Marie H.
feb 20, 2024
16,861
Ingri elise F.
feb 19, 2024
16,860
Yvette R.
feb 19, 2024
16,859
Stine S.
feb 19, 2024
16,858
Elise U.
feb 19, 2024
16,857
Margit R.
feb 19, 2024
16,856
Andrea A.
feb 19, 2024
16,855
Trine B.
feb 19, 2024
16,854
Iva E.
feb 19, 2024
16,853
Tuva G.
feb 19, 2024
16,852
linda k.
feb 19, 2024
16,851
Mathea G.
feb 19, 2024
16,850
Vivild B.
feb 19, 2024
16,849
Anne Cecilie F.
feb 19, 2024
16,848
Thea E.
feb 19, 2024
16,847
Mathilde .
feb 19, 2024
16,846
Sølvi Gun S.
feb 19, 2024
16,845
Toril E.
feb 19, 2024
16,844
Aiste C.
feb 19, 2024
16,843
Silje J.
feb 19, 2024
16,842
Kristine J.
feb 19, 2024
16,841
Oddmund M.
feb 18, 2024
16,840
Cecilie B.
feb 18, 2024
16,839
Lise C.
feb 18, 2024
16,838
Renate K.
feb 18, 2024
16,837
Tove Marie J.
feb 18, 2024
16,836
Henny B.
feb 18, 2024
16,835
sunniva c.
feb 18, 2024
16,834
Anniken E.
feb 18, 2024
16,833
Maximilian H.
feb 18, 2024
16,832
Richard N.
feb 18, 2024
16,831
Siri H.
feb 18, 2024
16,830
Gro .
feb 18, 2024
16,829
Nina T.
feb 18, 2024
16,828
Siri P.
feb 18, 2024
16,827
Anine .
feb 17, 2024
16,826
Amalie S.
feb 17, 2024
16,825
Eleonor K.
feb 17, 2024
16,824
Martine E.
feb 17, 2024
16,823
Åsa A.
feb 17, 2024