Forby grindadrapene!


Hvert år opplever hvaler på Færøyene intens frykt og smerte under grindhvalslaktingen som kalles «grindadrap». For tradisjonens skyld drepes flokker med flere hundre hvaler. Det brukes båter for å presse dem mot grunt vann, der folkemengder venter for å hale dem mot land med kroker i hvalenes blåsehull. Dette er en uetisk, utdatert og meningsløs tradisjon som må stanses. Skriv under mot grindradrap!

grindhvaler ligger døde i vannet

Forby grindadrap

2,462 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
2,462 Paulsrud I. okt 23, 2021
2,461 Engen Larsen J. okt 22, 2021
2,460 Sandra H. okt 21, 2021
2,459 Henriette F. okt 21, 2021
2,458 Nora H. okt 21, 2021
2,457 Eline H. okt 20, 2021
2,456 Anna B. okt 20, 2021
2,455 Camilla S. okt 20, 2021
2,454 Rita S. okt 19, 2021
2,453 Anne Cathrine C. okt 19, 2021

Dyr skal ikke lide på grunn av tradisjoner

Grindhvaler er høyt utviklede dyr med et komplekst sosialt liv. De kommuniserer med hverandre over enorme avstander. De er svært sosiale og lever i flokker på 10-50 og oppimot 100 hvaler. De har sterke bånd seg imellom, noe som er grunnen til at hvis en hval strander, kan flere følge etter, og de er derfor utsatt for «massestranding».

Hvert år svømmer flere store flokker med grindhval forbi Færøyene. Lokalbefolkningen bruker mange små båter og driver hele hvalgrupper inn i trange viker, mens større båter sperrer alle fluktveier. Hvalene prøver desperat å komme seg unna, men er ute av stand til å unnslippe. De hvalene som ikke strander av seg selv, blir dratt på land ved hjelp av kroker. Så blir alle hvalene drept med kniv. Noen hvaler svømmer i lang tid i andre flokkmedlemmers blod, før de selv blir drept. Også andre delfiner og hvaler blir drept på samme måte. I 2021 ble 1428 kvitskjevinger drevet inn og drept på en eneste dag.

En undersøkelse viste at folk flest er imot masseslakt av delfiner også på Færøyene, hvor allmennkringkasteren Kringvarp Foroya rapporterte at kun 30 % var for jakten. Underskriftene vil bli levert til myndighetene på Færeøyene.

Les mer om hvaler her.

NOAHs første kampanje for over 30 år siden, var nettopp for hvalers rettigheter, og dette er fortsatt en av våre viktigste kampsaker. Bli medlem og hjelp oss nå flere seire for hvalene