Tunfisk-boikott

av Aileen Hennes, hovedfoto: iStock

Moderne drivgarn, som også er blitt kalt «dødsvegger» er fiskenett som henger i vannet som enorme dødbringende gardiner.

De kan strekke seg over 50 km eller mer, og er rundt 20 m dype. Nettet består av fine nylonmasker, og er den mest destruktive fisketeknologi som er utviklet. Nettene brukes mest til fangst av tunfisk, tiarmet blekksprut og sverdfisk, men diskriminerer ikke mellom disse og andre dyr. Hvert år drukner minst 100,000 delfiner, tusenvis av hvaler, seler, niser, skilpadder og sjøfugler i nettene.

«Nettet består av fine nylonmasker, og er den mest destruktive fisketeknologi som er utviklet.»

Forskere har uttalt at fortsatt bruk av drivgarn sannsynligvis vil føre til utryddelse av en sjelden tunfiskart (Albacore) i løpet av få år. Drivgarn på denne skala er mest brukt i Japan, Taiwan og Korea. Disse landene har flåter i Nord-Stillehavet hvor det settes ut minst 20,000 nautiske mil med nett hver dag. Her drepes det rundt 800,000 sjøfugler i året, som fanges i nettene idet de dukker etter fisk festet i nettene. I Sør-Stillehavet har det bare vært brukt drivgarn i 3 år, og der settes det daglig ut 12,500 nautiske mil med drivgarn. Denne fiskemetoden har blitt møtt med avsky de fleste steder i verden. FNs beslutning om et totalforbud trer i kraft i juni 1992. Japan godtar derimot ikke forbudet, og den japanske hvalkommissæren, Kazuo Shima påstår at fangst fra drivgarn er av stor vitenskapelig interesse! Det samme argumentet brukte Japan (og Norge!) for å omgå det internasjonale forbudet mot hvalfangst.

«Hvert år drukner minst 100,000 delfiner, tusenvis av hvaler, seler, niser, skilpadder og sjøfugler i nettene.»

En annen fangstmetode for tunfisk som rammer delfiner er den såkalt «purse seine»-metoden, som foregår mest i det tropiske Stillehavet. Denne metoden utnytter det naturlige forhold mellom store tunfiskarter og delfinen, nemlig at de holder seg sammen, delfinen nær overflaten og tunfisk et stykke under delfinene. Fiskerne følger de lett synlige delfinflokkene inntil delfinene er utmattet. Deretter omringes flokken med garn i håp om å fange tunfisken som har fulgt trofast etter delfinene. I USA alene drukner over 20,000 delfiner av denne relativt moderne fangstmetoden.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #4/1991.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.