Sea Shepherd og hvalkrigen


av Aileen Hennes

The Sea Shepherd Conservation Society ble opprettet i 1977. Stiftelsens formål er å beskytte livet i havet ved direkte aksjoner. Det endelige formål er å gjøre Sea Shepherd overflødig. Paul Watson, som i sin tid var en av dem som grunnla Greenpeace, er grunnlegger og leder i Sea Shepherd.

Midler til opprettelse av stiftelsen ble gitt av The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (R.S.P.C.A.) og den amerikanske organisajonen Fund for Animals.

Sea Shepherd har kontorer i Amerika, Canada og Skottland, og representanter i Irland, Island, Australia og Sverige. De har 15.000 medlemmer på verdensbasis. Årlig kostnadsramme for Sea Shepherds aksjoner er $ 250.000. De utgir avisen The Sea Shepherd Log fire ganger i året, bortsett fra dette er papirarbeidet og organisasjonsbyråkratiet holdt til et absolutt minimum. Sea Shepherd eier to skip. Alt mannskap er frivillig

Sea Shepherd er mot enhver form for utnyttelse av sjøpattedyr, reptiler og sjøfugl. De arbeider også for å redusere fiskeriene.

Sea Shepherds eget regelverk sier at mannskap ikke må være bevæpnet. Det er ikke lov å bruke eksplosiver. Handling som kan påføre opposisjonen skade eller død er ikke tillatt. Man må akseptere ansvar for enhver handling. Man må akseptere juridiske og moralske konsekvenser av sine handlinger. Man må aldri ta sjanser med livene til dem man beskytter.

Sea Shepherd retter sine aksjoner mot dem som bryter loven eller internasjonale avtaler. De trer inn når andre organisasjoner med sine former for for protester ikke når frem.

«Sea Shepherd er mot enhver form for utnyttelse av sjøpattedyr, reptiler og sjøfugl. De arbeider også for å redusere fiskeriene.»

I juli 1979 sank de den beryktede hvalpiraten «Sierra», som man hadde prøvd å få satt utav funksjon ved henvendelse til diverse lands regjeringer, som man trodde sto som eierne av skipet. Det viste seg at eierne var nordmenn og japanere, men at skipet var registrert i Cyprus. Kapteinen var norsk.

«Sea Shepherd» fant frem til skipet utenfor Portugal og kjørte Sierra i senk. Ingen ble skadet, men «Sierra» ble lagt i dokk i et halvt år til reperasjon. Forsikringsselskapet Lloyd nekter å betale. «Sea Shepherd» blir konfiskert og gitt til eierne av «Sierra». Dette skjer ved underhåndsavtaler og ikke ved dom. Kaptein Paul Watson tar med seg mannskap fra Amerika til Portugal for å «stjele» skipet sitt. Men da det viser seg at det er blitt tømt for drivstoff og ribbet for alle instrumenter, synker de det i havnen.

Mannskapet drar til Storbrittania og venter der til de får vite at «Sierra» er klar til nye tokt. Dagen før hun er klar blir hun sunket i havnen.

Kaptein Watson selger filmmaterialet fra senkingen av «Sierra» til Warner Bros., og kjøper et nytt skip for pengene.

I 1980 blir de Spanske hvalbåtene «Isba I» og «Isba II» sunket i det de overstiger kvoten på finnhval.

Samme året blir hvalbåtene «Susan» og «Theresa» sunket, men denne gangen av Sør-Afrika´s marine. Eierne av disse båtene er de samme som eierne av «Sierra».

I 1981 drar Watson og mannskap til Sibir og filmer ulovlig Sovietisk hvalfangst som blir dokumentert og lagt fram på Hvalfangstkommisjonens møte i Brighton.

«Sea Shepherds eget regelverk sier at mannskap ikke må være bevæpnet. Det er ikke lov å bruke eksplosiver. Handling som kan påføre opposisjonen skade eller død er ikke tillatt.»

I 1982 greier Paul Watson å komme frem til en avtale med Japanske fiskere om å la vær å slakte delfiner på Iki øyen.

I 1983 blokkerer «Sea Shepherd II» selfangsten i Kanada. Båten blir konfiskert og 19 mannskap arrestert.

I 1984, mens «Sea Shepherd II» fremdeles er konfiskert bruker Watson & mannskap helikoptere til å forhindre ulvenedslakting i Kanada, samtidig som de fører rettsak mot staten for dette luftangrepet på ulvebestanden.

I 1985 tar de «Sea Shepherd II» med til færøyene for å stanse den årlige spekkhogger fangsten der. De blir utsatt for tåregass angrep og skutt på av politiet. Et filmteam fra BBC er med og lager en dokumentar kalt «Black Harvest».

Samme år synker de to Islandske hvalbåter. Osv.; de synker båter og konfiskerer nett overalt i verden. De filmer. Av den nasjonen som har tapt mest i pengeverdi, men som nekter å innrømme det for ikke også å miste ansikt, er Japan. Men selv der har Sea Shepherd sine tilhengere og blir på folkemunne kalt Havets Samuraier.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/1993.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.