Protestér mot seljolje


Norge er et av få land som fortsatt driver med selfangst, til tross for at EU, og flere land i verden fordømmer fangsten. Et av myndighetenes nyeste grep for å øke inntjeningen fra selfangsten er å satse på produksjon av selolje til kosttilskudd. Du kan hjelpe oss å stoppe dette!

Selkjøtt og pels er produkter som stadig har sunket i popularitet og er produkter det er lite marked for i 2021. Norge er et av få land som fortsatt driver med selfangst, og alle produkter fra fangsten er forbudt å selge i EU. Norske myndigheter subsidiere fangsten med millioner hvert år[1], og forsøker å gjøre den lønnsom ved å gi midler for å utvikle nye produkter. Blant disse produktene finner man selolje. Se nederste i artikkelen hvordan du kan hjelpe til ved å få slutt på seloljesalg!

Selolje benyttes i kosttilskudd, og selges i en rekke helsekostforretninger i Norge. Selolje er forbudt å selge i hele EU, på lik linje med selkjøtt og selskinn, men kan selges i Norge. Produsentene kommer med feilaktige påstander om selolje og hvordan denne oljen produseres, f. eks. at «Oljen kommer fra en bærekraftig selbestand i det arktiske havområdet Vestisen ved Grønland. Selfangsten er strengt regulert, og fangst, oppbevaring og produksjon skjer etter norske etiske regler godkjent av Fiskeridepartementet og Mattilsynet. Fangstmetoden som utøves skal hindre unødige lidelser for dyret og alle deler av selen brukes, alt fra hud og pels til kjøtt og spekk.»

I realiteten er selfangst verken bærekraftig, strengt regulert eller etisk. Tvert imot viser forskning blant annet at grønlandsselenes ungeproduksjon har sunket med 40% fra 2012 til 2018. Seler er også svært sårbare for klimaendringer fordi de er helt avhengig av havis.[2]

Helsekostforretningenes påstand om at fangsten er strengt regulert etter «norske etiske regler» holder heller ikke vann. Fiskeridirektoratet ville f.eks. i 2010 få et forbud mot krøking (å bruke en lang stang med en spiss krok for å heise selene fra isen og opp i skipet), og plukkfangst (å skyte sel på bevegelig is, fra skip som også er i bevegelse), men næringen protesterte heftig og mente det ville gå utover lønnsomheten, og næringen ble hørt og regelendringene skrotet.[3]

Norsk selfanger slår ihjel en kvitunge.
En norsk selfanger slår ihjel en selunge. Selungene ligger slynger og blir dermed svært redde når selfangerne kommer. Foto: Fiskeridirektoratet

I 2020 forsvant også den lille beskyttelsen selene hadde mot at lovbrudd under fangsten kunne avdekkes da Fiskeridepartementet fjernet dyrevelferdsinspektørene.  På departementes nettsider kan man fortsatt lese at selfangsten “er underlagt strenge regler for avlivning, opplæring av fangstmenn, overvåking og rapportering. På hver fangstskute overvåker offentlige inspektører fangsten og sørger for at den foregår i henhold til gjeldende forskrifter.”[4] Fra og med 2020 er dette ren løgn. I 2020 fjernet Fiskeridepartementet inspektørene på selskutene grunnet smittefare. Ministeren bestemte også å hastegodkjenne en ny forskrift som opphevet kravene om kurs og teoriprøve for selfangerne. Blant fangstmennene som dro ut for å drepe sel i 2020, var noen tidligere dømt for brudd på dyrevelferdsregler. [5]

Fangstmetodene som brukes hindrer på ingen måte «unødige lidelser for dyret», ei heller benyttes som regel alle deler av selen. Fangstmetodene som brukes i Norge har veterinærrapporter fra andre land dokumentert en høy prosent av dyr som sannsynligvis også er blitt levende flådd.[6] Dokumentasjonen er basert på filming fra luften under reell fangst, og undersøkelser av selens hodeskaller. De konkluderer med at “fangsten resulterer i betydelige og uakseptable lidelser». Rapporter viser også at skadeskyting av sel er utbredt, og vitner om at selfangerne, og flere av inspektørene selv, fortsatt ser på det å skadeskyte sel som akseptabelt.[7]

Selfangerne sier selv at selskinn ikke lar seg selge, og uttaler at skinnene ofte nå kastes på sjøen etter at selene er flådd.[8]

Er du enig i at selfangsten bør forbys i Norge, og at helsekostforetninger ikke bør selge produkter fra selfangsten?

Hjelp oss ved å skrive til butikkene og oppfordre dem til å boikotte selprodukter!  Nedenfor finner du forslag til hva man kan skrive. Det er også fint om du skriver med egne ord!

«Kjære…

Jeg er blitt oppmerksom på at dere selger selolje.

Selolje er et produkt fra selfangst – en fangst med store dyrevernmessige og økologiske konsekvenser.

EU bestemte i 2009 å forby handel med selprodukter, på bakgrunn av jaktens karakter og de lidelsene selene utsettes for under fangst. Flere andre land har nå også forbudt import av selprodukter av dyrevernhensyn.

Reklame for selolje hevder gjerne at fangstmetodene som brukes er etiske. Det hevdes også at fangsten er bærekraftig. Begge deler er feil. Her har dere litt informasjon fra NOAH – for dyrs rettigheter om hvordan selfangst i Norge foregår:

«Selene tas livet av mens de ennå er unger, rett etter at de er blitt forlatt av moren. Selungene kan fortsatt ikke svømme og ligger på isen for å vokse. De er forsvarsløse når selfangerne kommer løpende med hakapik – en metallkrok – som de slår dem i hodet med. Selunger skytes også fra båten på rekke og rad – og kalles «plukkfangst» og gir stor risiko for skadeskyting. Selene heises ofte opp i båten med en lang krok – før noen har sjekket om de er bevisstløse. Dette kalles krøking. I 2010 ville Fiskeridirektoratet forby krøking og plukkfangst av dyrevernhensyn. Men av hensyn til næringen ble reglene ikke endret likevel. Fra 2012 til 2018 har grønlandsselenes ungeproduksjon sunket med 40%, og seler er sårbare for klimaendringer fordi de er avhengig av havis.»

Synes dere at dette er etisk og bærekraftig? Anbefaler å se denne videoen som forklarer hvordan selfangst foregår: https://www.youtube.com/watch?v=cg2Z7JrGl60&feature=emb_title

Dersom dere fjerner selolje fra deres sortiment vil det være et tydelig signal om at dere tar dyrevelferd og naturmangfold på alvor.

Deres avgjørelse kan potensielt spare svært mange seler for helt unødvendig lidelse.»

E-poster til forretninger:

(Send gjerne med blindkopi, altså «Bcc», så ser ikke de som mottar e-post at eposten er sendt til mange!)

kundeservice@kinsarvik.no

kundeservice@urtesenteret.no

info@behealthy.no

post@helsekostshop.no

Farmateket.no (kontaktskjema)

Dyrebutikker som selger seloljeprodukter:

post@dognikita.no

post@trollhundefor.no

 post@maxdyrebutikk.no

Du kan også hjelpe oss ved å signere vår underskriftskampanje mot selfangst

Bestill gratis løpesedler om selfangst og selolje her: https://shop.dyrsrettigheter.no/collections/gratis-materiell/products/flyers

Butikker som IKKE selger selolje


NOAH takker følgende helsekostbutikker o.l. som er blitt kontaktet av oss, og har bekreftet at de IKKE selger selolje eller har sluttet med det etter NOAHs henvendelse:

Helse & Sunnhet

Vitabutikkene

Apotek123

Coverbrands

4Beinte.no

Hundsomhobby.no

Nettdyret.no

Apotera

Farmasiet

Norges NaturmedisinSentral / Arnika.no

XXL

E-apoteket (Sunnfjord Flore Apotek)

Webpharma/apotekhjem

Spar-kjeden

Røtter

PetXL og PetWorld

Jordnært

Life (selger ut varebeholdningen, men kommer ikke til å gå til nye innkjøp)

Sunkost (selger ut varebeholdningen, men kommer ikke til å gå til nye innkjøp)

Vil du støtte NOAHs arbeid for selene?
Bli medlem!

Kilder

  • [1] Retningslinjer for tilskudd til selfangstnæringen i 2021, Regjeringen, 05.03.2021.
  • [2] Tema: Grønlandssel, Havforskningsinstituttet, 01.03.2021.
  • [3] «Foreslår å endre reglene for utøvelse av selfangst», Fiskeridirektoratet (firskeridir.no), 2010.
  • [4] «Faktaark om norsk selfangst», Nærings- og fiskeridepartementet, mars 2021.
  • [5] Stortinget.no, 01.04.20.
  • [6] VETERINARY REPORT CANADIAN COMMERCIAL SEAL HUNT, IFAW, mars 2011.
  • [7] Inspektørraport, Vestisen, Per Inge Wetteland, 2019.
  • [8] Nordlys, 13.03.21.