Norske stemmer for dyrevern møtt med sinne fra norsk IWC-delegasjon


NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge fikk i år tale til den internasjonale hvalfangstkommisjonen og brukte tiden på å fokusere på at det også finnes tusenvis av nordmenn som ønsker hvalfangst stoppet på grunn av hensyn til dyrevelferd. Organisasjonene refererte også til et ferskt videoppptak av en norsk hvalfangst som viser hvor vanskelig slik fangst er. Reaksjonene på talen fra den norske delegasjonen bar preg av at motstand mot hvalfangst er uønsket.

Den norske delegasjonen reagerte med sinne på talen fra NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge. Delegasjonen ba selv om å få komme med en reaksjon, og sådde med sine uttalelser tvil om troverdigheten til begge organisasjonene, samt hevdet at video-opptakene var falske.

– Delegasjonens reaksjon ga et inntrykk av at motstand mot hvalfangst i Norge er uønsket. Vi ønsket å fortelle at det er en betydelig del av befolkningen i Norge som er kritisk til norsk hvalfangst basert på dyrevernhensyn, og at vårt filmopptak illustrerer usikkerheten i fangsten i og med at hvalfangeren ikke treffer på tross av perfekte værforhold. At dette skal gi grobunn for så sterke reaksjoner viser kun at norske hvalfangstinteresser ikke imøtekommer en offentlig diskusjon om dyrevernhensyn, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

I forrige uke lanserte Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter og WSPA et filmopptak av en norsk fangst. Filmen er tatt fra land og setter fokus på et viktig poeng: En erfaren hvalskytter skyter helt feil i stille sjø og med hvalen godt synlig: Med en bevegelig hval og en bevegelig båt kan man langt fra garantere at hvalene treffes av dødelige skudd. Norske myndigheter har tidligere oppgitt at omlag 20 prosent av hvalene som drepes ikke dør momentant.

– Sannsynligheten for grufulle lidelser alltid er tilstede i hvalfangst. Vi har i lengre tid forsøkt å få mer informasjon i form av data om den norske hvalfangsten, men foreløpig har vi blitt avvist av norske fiskerimyndigheter – de siste tallene oppgitt er fra 2003. Dette er årsaken til at vi reiste ut for å se den norske fangsten med våre egne øyne, sier veterinær Tanya Schumacher i Dyrebeskyttelsen Norge.

Den norske delegasjonens tale ble besvart overfor internasjonale medier av NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge utenfor møtelokalet.

Spørreundersøkelser viser at 50 prosent av nordmenn mener det er uakseptabelt at 20 % av hvalene ikke dør innen kort tid, og en tredjel ønsker en utfasing av norsk hvalfangst på grunnlag av hensyn til dyrevelferd.

Talen til IWC fra NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge:

Filmen av norsk hvalfangst lansert forrige uke: