NOAH reagerer på mulig hemmeligholdelse av selbilder


I helgen meldte statssekretær Vidar Ulriksen at regjeringen ikke har tatt stilling til offentliggjøring av film- og fotomateriale fra selfangsten som nå er anmeldt. NOAH reagerer sterkt på at myndighetene kan komme til å nekte publikum innsyn i selfangsten ennå en gang, og krever tiltak fra politikerne i forbindelse med ny stortingsmelding om sjøpattedyrpolitikk.

Da film og foto fra norsk selfangst ble lagt frem for den norske regjeringen for 20 år siden, reagerte den med å hemmeligholde materialet, og gjøre det ulovlig å vise dokumentasjon fra fangsten. Medier ble endog straffeforfulgt for å dokumentere forholdene. Medier som viste bildene fikk senere medhold i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg av hensyn til ytringsfriheten. Nå har en selfangstinspektør igjen dokumentert fangsten med film og foto i forbindelse med anmeldelse av M/S Kvitungen. Før helgen sa statssekretær Vidar Ulriksen til avisen Adressa at de ennå ikke har tatt stilling til om materialet blir unndratt offentligheten.

– Det er skammelig om ikke publikum skal få innsynsrett i denne dokumentasjonen. Det norske folk har rett til å vite hva de har bidratt til å betale for gjennom statsstøtten til norsk selfangst. Det er også Norges plikt å gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for et internasjonalt publikum: Det er uholdbart at myndighetenes presentasjon av selfangsten begrenser seg til en glansbildeaktig promotering. Norske myndigheter burde årlig ha ført en åpen statistikk om antall skadeskutte dyr, og på egen initiativ legge ut film-dokumentasjon fra fangsten. Å unndra dokumentasjon som er av stor betydning for en åpen samfunnsdebatt om hva norske skattebetaleres penger skal gå til, er en krenkelse av diskusjonsfriheten. Dette er særlig kritikkverdig sett i lys av at Menneskerettighetsdomstolen tidligere har uttalt seg om at slik informasjon er riktig å offentliggjøre av hensyn til ytringsfriheten, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH mener norske myndigheter i alle år har bidratt til å legge lokk på en sunn diskusjon om selfangsten i Norge. Dette ble også understreket av NOAH i høringsmøte i forbindelse med at næringskomiteen nå behandler en ny stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk. Meldingen blir debattert i Stortinget 9. mars.  NOAH mener det nå bør være slutt på både kvelningen av diskusjonen og selfangsten i seg selv:

– Norske politikere og opinion har blitt fôret med ensidig informasjon av næring og næringsvennlige politikere lenge nok: Det er ikke slik slik at «100% av selene dør momentant» – hadde man hatt reell dokumentasjon fra fangsten ville flere ha visst dette. Det er heller ikke slik at «selen spiser opp fisken» – hadde folk hatt lettere tilgang til utenlandske forskeres diskusjon rundt sjøpattedyrenes rolle i havet, ville også dette vært kjent viten. En ulønnsom, dyrefiendtlig næring holdes kunstig i live ved hjelp av skattepenger – og den informasjonen har folk krav på å få. NOAH mener politikerne i forbindelse med stortingsmeldingen bør gripe sjansen til å endre kurs i selsaken, sier Martinsen.