Leverer hvalfangst-protest på vegne av 4000 nordmenn


Dagen før lanseringen av et kontroversielt forslag i IWC om å heve hvalfangst-moratoriet, vil dyrevernere i selskap med en fullstørrelse vågehval, levere 4000 nordmenns underskrifter mot hvalfangst til leder i næringskomiteen på Stortinget. Underskriftene vil også være trykket på verdens største foto av en hel vågehval.

Når: Onsdag 21. april kl. 12.00

Hvor: Utenfor Stortinget

Hva: Overlevering av 4000 underskrifter mot hvalfangst fra Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter til næringskomiteen v/ leder Terje Aasland (A), i selskap med en fullstørrelse vågehval og verdens første foto i naturlig størrelse av en hel vågehval med påtrykte signaturer.

Kl. 12.00 vil den store hvalen og representanter fra Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter, gå opp Karl Johan fra Jernbanetorget til Eidsvolls plass, hvor de vil avdekke verdens første fotografi av en hel vågehval i full størrelse – spesielt laget for anledningen av den amerikanske fotografen Bryant Austin. På fotografiet er det trykt navnene til 4000 nordmenn som så langt i kampanjen har signert «Det Store Bildet» – underskriftskampanje mot norsk hvalfangst.

– Ved å vise at stadig flere nordmenn ønsker en avvikling av hvalfangsten, håper vi å kunne motvirke bildet av at hvalfangst er en «norsk interesse». Vi ønsker at politikerne skal igangsette en kritisk vurdering av hvalfangsten. Stadig flere er interessert i at dyr skal slippe lidelse, og kritikken mot hvalfangst øker på dette grunnlaget. Derfor er det ekstra kritikkverdig at visse parter i IWC nå foreslår å heve moratoriet. Vi ser på dette som en ettergivenhet overfor fangstnasjonene som  i løpet av fangstforbudet har drept 30 000 hvaler. Forslagstillerne har tydeligvis som mål å minske antall hvaler drept, og går ut i fra at de kan oppnå dette med å gi etter og tillate at noen hvaler drepes, men vi ser at dette forslaget bare kommer til å få fangstnasjonene til å presse på for enda mer utnytting. Løsningen er ikke å «belønne» fangst på tvers av internasjonale avtaler, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter.

Overleveringen av protestene skjer dagen før IWC skal anonsere detaljene i det uheldige forslaget om å legitimere fangsten som er blitt drevet av Norge, Island og Japan. Samtidig drar også rekordfå norske båter ut for å prøve å ta en rekordhøy norsk kvote på 1 286 dyr.

Hvaler blir drept ved hjelp av eksploderende granatharpuner og  lider en smertefull død; noen gangen tar det over en time før de blør ihjel. Verdens dyrevernorganisasjoner er samlet i sin motstand mot alle IWC-forslag som vil kunne legitimere denne lidelsesfulle praksisen.

I 2003 fjernet norske myndigheter inspektører på båtene, delvis for å spare penger. Dyrevernorganisasjoner ser på dette som uakseptebel mangel på dokumentasjon av hva som skjer i fangsten, og en måte å skjule de faktiske forhold rundt dyrenes lidelser. I mars ble det avslørt at en hvalfanger i 2009-sesongen hadde drept 12 hvaler med kald-harpun; samme type harpun som ble forbudt av IWC i 1981 på grunn av de langtrukne lidelser de forårsaket. Det føres ikke skadeskytingsstatistikk. Fra myndighetenes egne tall vet man at 20 % av dyrene lider i flere minutter og opptil en time.

– Den nye dyrevelferdsloven skal fremme respekt for dyr – men hvalfangsten er respektløshet overfor dyrs lidelser: Hvalfangst er ikke nødvendig ut i fra verken økonomiske eller andre hensyn. Norge er ett av kun tre land som driver med denne type utnytting av dyr, og tiden er inne for å stoppe denne utdaterte praksisen. Det store flertall av land i verden ønsker å verne hvalene, ikke drepe dem. Det er en falsk polarisering i IWC  – for hvalfangstinteressene representerer ikke nødvendigvis folk flest i de landene som driver hvalfangst, de representerer rett og slett næringsinteressene. Vår erfaring er at svært få mennesker synes det er i sin orden at det kan ta opp til en time for en hval å dø, sier Tanya Schumacher, veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.