Foto: Michael Tenten

NOAHs høringsvar til regulering av vågehvalfangst 2023

Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fangst av vågehval i 2023 vil blant annet tillate en økt fangstkvote på 1000 hvaler og fjerne krav til bruk av ferdskriver. NOAH har sendt høringssvar til direktoratet med våre bekymringer for forslaget og oppfordrer til å ikke tillate hvalfangst.

NOAH mener at å tillate vågehvalfangst i 2023 vil være uforsvarlig. Dette på bakgrunn av at det er en svært høy andel hunner som fanges, og at det er en stor mangel på kunnskap om den totale bestanden av vågehvaler. De siste 8 årene har den prosentvise andelen hunner i fangsten ligget på over 70 prosent, og i fjor var andelen 80 prosent. Det faktum at en stor andel av disse hunnene også er drektige er urovekkende. Forvaltningen hevder at bestanden av vågehval er «bærekraftig», men Vitenskapskomiteen viser at tallgrunnlaget er såpass mangelfullt at det er umulig å trekke konklusjoner om hvordan den globale vågehvalbestanden utvikler seg.

NOAH oppfordrer derfor direktoratet til å ikke åpne for hvalfangst. NOAH reagerer også på at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å avvikle kravet om bruk av ferdskriver, som er et automatisk kontrollsystem av hvalfangsten. På bakgrunn av dette peker NOAH på at det er en mangelfull kontroll av dyrevelferden i fangsten, og oppfordrer til å innhente informasjon om dyrevelferd i fangsten gjennom nye studier og pålegging av inspektør om bord på fangstfartøyene.

Les høringsvaret her

Støtt NOAHs arbeid for et forbud mot hvalfangst! Bli medlem i NOAH!