NOAH på internasjonalt hval-møte

NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge deltok også i år på den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC), som i år ble holdt i Panama. Til tross for noe fremskritt, representerer Norge fortsatt foreldede holdninger i forhold til dyrevelferd i IWC, mener de norske organisasjonene.

Stadig flere land i IWC fremmer viktige tiltak for å verne om havmiljøet og hvalene som lever i det – på årets IWC-møte kom konstruktive forslag som prosjekter for å forebygge skade på hvaler som følge av fiskegarn, regler for ansvarlighet i forbindelse med hvalsafari og forslag om verneområder for hvaler. Selv om Norge deltar i noe av dette positive arbeidet, er det skuffende for norske dyrevernorganisasjoner at Norge bidro til å hindre etableringen av viktige verneområder, sier veterinær for Dyrebeskyttelsen Norge, Tanya Cross.

Blant de svært kontroversielle sakene på årets IWC møte var Koreas annonsering av at de vil starte såkalt forskningsfangst på hval – etter samme modell som den omstridte japanske forskningsfangsten.

Veterinærene Siri Martinsen fra NOAH og Tanya Cross fra Dyrebeskyttelsen Norge deltok på IWC møtet 2012.

– Forskningsfangsten blir internasjonalt betraktet som en måte å omgå det internasjonale moratoriet mot hvalfangst. En av grunnene er at det foregår omfattende forskning på hvaler utført av forskere fra en rekke land, hvor ikke-letale forskningsmetoder og bruk av hvaler som har dødd av naturlige årsaker benyttes. Denne forskningen viser at letal forskningsfangst på hval er i strid med prinsippet om de 3 R-er (erstatte, redusere, rafinere) innenfor forskningsetikk. At Norge støtter omfattende fangst ved harpunering av hvaler for forskningsformål, når denne forskningsmetoden kan erstattes av mindre inngripende og mindre smertefulle metoder, er dette rett og slett i strid med prinsippene nedfelt i den norske dyrevelferdsloven, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH, som også representerer dyrevelferdsinteresser på vegne av NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge i Forsøksdyrutvalget.

IWC er en viktig arena for å følge med på hvordan norske myndigheter presenterer Norges ståsted med hensyn til dyrevelferd.

NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge mener imidlertid at det iår var et viktig fremskritt at Norge uttrykte støtte til UKs forslag om anbefalinger for dyrevelferd i IWC:

– Det var svært positivt at flere land klart og tydelig markerte at dyrevelferd med hensyn til hvaler skal og bør være en del av vurderingene i IWC, og at dyrevelferdsanbefalingene ble etablert med konsensus, sier Tanya Cross.

– Imotsenting til ifjor hvor Norge motsatte seg forslag om anbefalinger for dyrevelferd, er både NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge glade for at de i år gikk inn for dette i IWC. Generelt har Norge representert foreldede holdninger til dyrevelferd i IWC, som ikke nødvendigvis har gjenklang i den norske opinionen, men i år var dette et signal om en positiv utvikling, sier Siri Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for hvalenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.