Foto: Nigel Barker

NOAH jubler: - Seier for selene i WTO!

WTO har gjennom to år behandlet Norges og Canadas klage på EUs forbud mot selprodukter. I dag kom avgjørelsen: Selproduktforbudet opprettholdes og grunnene til forbudet er legitime. "En viktig og gledelig seier for både selene og alle andre dyr", sier NOAH som har jobbet tett på saken.

WTOs avgjørelse stadfester at et selproduktforbud i EU kan opprettholdes og at grunnene for forbudet er legitime. Det ene unntaket fra forbudet ble strøket av EU selv (også det til selenes fordel), men unntaket for fangst utført av urbefolkninger trenger noe justeringer for å være innenfor handlesretten. Dette betyr i korte trekk at EU vil kunne opprettholde forbudet mot selprodukter uten større vanskeligheter.

– WTOs støtte til selproduktforbudet er et viktig og gledelig skritt fremover for dyrs rettsvern internasjonalt. Konkret betyr det at EU-markedet forblir stengt for produkter fra seler som tas livet av på kritikkverdige måter i Norge og Canada. Det styrker også importforbudene i USA, Mexico, Russland og Taiwan – og vil kunne bidra til at flere markeder sier nei til selprodukter. Dette vil selvsagt spare dyr for å bli utsatt for selfangst. Men ikke minst er dette første gang hensyn til dyrevern blir tatt opp som sak i WTO, og et positivt utfall stadfester at dyrevernhensyn og folks ønske om å beskytte dyr fra lidelse er legitime grunner for handelsforbud. Dette vil være svært viktig for det internasjonale arbeidet for dyrs rettigheter fremover, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen, som også bidro i WTO-prosessen.

Norsk motstand mot et selproduktforbud i WTO

Norges advokater – for øvrig fra et av verdens dyreste advokatfirmaer – argumenterte med at forbudet var illegitimt fordi norsk selfangst var «human». NOAH leverte en rekke rapporter som ble benyttet i WTO-saken, og som la frem bevis på det motsatte:

Norsk selfangst utsetter dyr for lidelse – og det var forstemmende å se representanter for norsk regjering bortforklare disse lidelsene og regelrett fordreie fakta. Selv Fiskeridirektoratet ønsket i 2010 å endre reglene for fangsten fordi de mener at fangstmetoder som utsetter dyrene for risiko blir benyttet mer og mer – i strid med forskriftens intensjon. Men reglene ble ikke endret – fordi næringen mente de ville ha et fortjenestetap på 25% uten de kritikkverdige metodene.

Selunge i snøen
Foto: HSUS

Det handler om at selunger på et par uker blir skutt fra båt i bevegelse, mens de ligger på is i bevegelse; de blir ofte heiset opp i båten ved hjelp av kroker festet i kroppen før bevisstløshet er sjekket. De som ikke skytes først, slås ihjel med hakapik – ungene ligger gjerne i grupper på isen og er vitne til at andre slås, mens de selv gjør fånyttes forsøk på å komme unna. Det er få andre dyr hvor man systematisk bryter prinsippet om yngletidsfredning, og slakter dem ned i den mest sårbare perioden av deres liv.

En seier for selene

WTO-saken har vart lenge, og den norske regjering har brukt over 20 millioner av skattebetalernes kroner på den. I november 2013 avga WTO sin første uttalelse, som stadfestet at selproduktforbudet kunne opprettholdes, men som samtidig hadde problemer med unntakene fra forbudet. Utenriksdepartementet sendte ut en pressemelding om at Norge hadde «seiret» i saken, hvilket på ingen måte var korrekt. At regjeringen ikke oppfattet avgjørelsen som en seier, ble også bekreftet av at de umiddelbart anket dommen. Når nå appeldomstolen i WTO har opprettholdt selproduktforbudet, er det ikke lenger tvil om hvilken side som har seiret:

– Dette er en seier for selene, og en seier som kan og vil brukes til å styrke alle dyrs rettsvern. Handel og kapitalkrefter er, som vi vet, en betydelig trussel mot dyrevelferd – hvis noen vil tjene penger på å utnytte dyr, ligger det ofte få hindringer i veien for dem på tross av at dyrene utsettes for lidelse. WTOs avgjørelse setter en standard hvor dyrevelferd respekteres som en god grunn for å si nei til handel – og ikke minst respekteres også folkelig engasjement for hensyn til dyr. Det har vært pinlig at Norge har vært på «feil» side i denne saken, og i realiteten kjempet for å svekke dyrs rettsvern internasjonalt. Men NOAH er svært glade for å ha bidratt til at dyrenes sak ble styrket og ikke svekket gjennom den avgjørelsen som nå er tatt, avslutter Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder:

  • 1) «European Communities – Measures Prohibiting The Importation And Marketing Of Seal Products», WTO (2014) 
  • 2) «WTO backs EU ban on Norway seal imports», The Local, (hentet 2014)