Foto: Maria Lien / NOAH

NOAH og OneWhale jobber for å beskytte Hvaldimir


Hvithvalen Hvaldimir har siden 2019 levd langs norskekysten. I sommer har han beveget seg sørover og oppholder seg tidvis i svært uheldig habitat med mye trafikk i Oslofjorden.

Hvaldimir er sosialt tam, og har tidligere vært i fangenskap i Russland. Han tiltrekker seg mange skuelystne mennesker, når han svømmer nær havner. Flere  hvalforskere NOAH og OneWhale er i kontakt med, anser det sannsynlig at han søker etter andre hvaler. Dessverre har det blitt observert at folk har gitt ham gjenstander å leke med, som har ført til sår i munnen. Han har også fått ulike skader som antakeligvis er forårsaket av å ha kommet borti propeller. Per i dag passes Hvaldimir på av et team fra OneWhale, der også NOAH-personell bistår ved behov.

Det er farlig for Hvaldimir i sør

Hvaldimirs ferd langs norskekysten startet først nord i Finnmark og så på ulike steder i midt- til nord-Norge. Det er bekymringsverdig at Hvaldimir nå har flyttet på seg og oppholder seg sør i landet. Her er det lite mat, og spesielt mye folk og båter. NOAH og OneWhale jobber iherdig for å sørge for at folk ikke forstyrrer og forfølger Hvaldimir.

Hvis Hvaldimir fortsetter å oppholde seg farlig nært båter og ikke beveger seg tilbake nordover på egen hånd, kan det bli behov for å hjelpe ham. NOAH og OneWhale driver derfor en kartlegging av hvilke muligheter som finnes for Hvaldimir, og hvilke etater som må være involvert dersom Hvaldimir trenger annen type hjelp enn kun et team som prøver å beskytte ham fra uheldig oppmerksomhet. Det viktigste budskapet er å slå av propeller i nærheten av Hvaldimir, ikke oppsøke ham aktivt, men vente til han eventuelt kommer for å hilse selv, og ikke svømme med Hvaldimir. Alt for mye nærkontakt med mange ulike mennesker, kan være en risiko for Hvaldimir – også med tanke på at hvaler kan bli smittet av noen sykdommer som mennesker kan bære på.

I løpet av sommeren har teamet også fortløpende vurdert hvorvidt Hvaldimir trenger ekstra mat, og det finnes en protokoll for mating av ham, som ble brukt da han først dukket opp i Norge. Imidlertid har han holdt en stabil, men lavere, vekt over noe tid, og jobber hardt for å fange nok fisk. Det er viktig at ikke publikum mater ham, da dette verste fall kan føre til sykdom for hvalen.

Les spørsmål og svar om Hvaldimir.

Havpattedyr «utenfor habitat» må få hjelp

NOAH har over de siste årene deltatt i interrnasjonale fora av organisasjoner, forskere og forvaltning, med formål om å finne gode metoder for å hjelpe havpattedyr som svømmer inn i uheldige områder. Denne type situasjoner blir vanligere over hele verden, og både menneskers ekspansjon og klimaendringer kan være årsak bak at enkeltdyr av seler og hvaler blir «fanget» i menneskelig infrastruktur som havner.

Hvalrossen Freya fikk mye oppmerksomhet sommeren 2022, i både inn- og utland, da hun dukket opp flere steder langs den norske kysten. Hun hadde tidligere besøkt flere andre land. Dessverre endte ferden hennes i Oslofjorden, til tross for at NOAH og OneWhale tilbød hjelp med andre løsninger til myndighetene, senest bare 48 timer før hun ble drept. Mange land kritiserte Norge kraftig for avgjørelsen av å skyte Freya.

Det er viktig at dette ikke skjer igjen. Derfor jobber NOAH ovenfor myndighetene for å kartlegge hvordan man effektivt og sikkert kan hjelpe havpattedyr som dukker opp utenfor sitt habitat. Hvaldimir er imidlertid i en spesiell situasjon, da han ikke er en vill hval som er kommet «ut av kurs», men en tam hval som i realiteten ble «dumpet» av tidligere eiere ved norskekysten – og nå har vært viltlevende, men med menneskelig hjelp, i flere år. Dette betyr at vi har et særlig ansvar for at Hvaldimir får den hjelp han trenger.

Foto: Maria Lien / NOAH

Vil du støtte NOAHs arbeid for hvalene?

Bli medlem!