NOAH jobber for å opprette et hvalreservat i Norge


NOAH har vært med på å starte opp organisajonen Norwegian Whale Reserve med formål om å opprette et hvalreservat i Norge. Dette for å rehabilitere hvaler som kommer fra fangenskap, slik som hvithvalen Hvaldimir.

Det finnes i dag mange delfiner og hvaler i fangenskap rundt om kring i verden, men flere og flere innser at det er uetisk å holde hvaler i trange basseng på land og ønsker å slutte med dette. Problemet er at det per nå ikke finnes noen praktiske løsninger for å hjelpe disse hvalene tilbake til et fritt liv i havet, og alternativene står derfor mellom avliving eller å selge dem til andre akvarium. Dersom hvaler slippes ut i havet uten rehabilitering vil de med stor sannsynlighet dø innen kort tid, eller trekkes mot mennesker og situasjoner som kan være farlig – for både hval og folk. Derfor har NOAH vært med på å starte organisasjonen Norwegian Whale Reserve hvor formålet er å opprette et reservat for hvaler i Norge.

Vi mennesker har gjort et stort antall hvaler avhengige av oss gjennom ulike former for utnytting. Norwegian Whale Reserve er et initiativ for å prøve å bøte på den skaden, ved å kunne bidra til at disse dyrene kan få et liv som hval igjen. Reservatet skal være et sted hvor hvalene vil få mye bedre plass i mer naturlige omgivelser og skal slippe å underholde mennesker. Reservatet skal ansette fagfolk som veterinærer og marinbiologer for å ivareta hvalene best mulig. Det skal jobbes målrettet med å rehabilitere hvalene slik at de kan klare seg uten hjelp av mennesker, og med tiden vil hvalene forhåpentligvis kunne å slippes ut i det fri.

Hvalreservatet er tiltenkt å settes opp i Hammerfest, og i mars 2023 deltok NOAH på et folkemøte i kommunen sammen med Norwegian Whale Reserve. I etterkant har kommunestyret i Hammerfest konkludert med at de er positive til å opprette et hvalreservat.

Hvaldimir

Hvaldimir er en hvithval som dukket opp i havet utenfor Hammerfest iført seletøy i 2019. Siden den gang har han holdt til på norskekysten og tilbringer mye tid ved lakseoppdrettsanlegg. Han tiltrekker seg mange skuelystne mennesker, spesielt i sommermånedene. Dessverre har det blitt observert at folk har gitt han ting som planker og fiskekroker å leke med, som har ført til sår i munnen. Han har også fått ulike skader som antakeligvis er forårsaket av å ha blitt påkjørt av båter og at han har kommet borti propeller. Dersom Hvaldimir fortsetter å oppholde seg farlig nært båter, og folk fortsetter å utsette ham for fare og skade, kan han være en kandidat for en mer målrettet rehabilitering i et reservat. Målet vil da å gi profesjonell rehabilitering for å nå målet om å bli en vill hval som ikke oppsøker mennesker og dermed også farer.

Per i dag passes Hvaldimir på av et team fra One Whale, og en av NOAHs veterinærer har vært med å bistå i å fjerne fiskekroker og hjelpe til i andre farlige situasjoner for ham.

Støtt NOAHs arbeid for hvalene i fangenskap

– bli medlem!