Foto: Hugh Harrop Wildlife

NOAH har skrevet om Freya i en internasjonal rapport


NOAH veterinærer har skrevet om hvalrossen Freya i en ny internasjonal rapport som omhandler sjøpattedyr som dukker opp utenfor sine "normale leveområder".

«‘Out of Habitat’ marine mammals report» er en internasjonal rapport hvor eksperter på ulike områder har gått sammen i en digital workshop for å skape et helhetlig bilde av hvordan sjøpattedyr som dukker opp utenfor sine «normale leveområder», kan håndteres på en måte som sikrer dyrenes velferd og overlevelse. Denne workshopen er en del av det pågående arbeidet til OceanCare for å prøve å bli bedre forberedt til å ta tak i slike uvanlige hendelser som ser ut til å skje stadig oftere.

NOAHs veterinærer, Siri Martinsen og Maria Lien, har skrevet rapportens første kapittel om hvalrossen Freya, som tilbragte våren og sommeren 2022 langs Norges kyst og i Oslofjorden, før hun ble skutt av myndighetene. Casestudien tar for seg hvordan situasjonen rundt Freya forløp seg og hvordan myndighetene håndterte saken. Ut ifra dette lister rapporten opp en rekke punkter vi kan ta lærdom av fra Freya-saken.

Du kan lese hele rapporten her.

Foto: James T. M. Towill

Støtt NOAHs arbeid for dyrs rettigheter

– bli medlem!