Nei til økt sel- og hvalfangst!


Mens Island oppretter verdens første fristed for hvaler som har blitt holdt i fangenskap, ønsker politikere i Senterpartiet økt sel- og hvalfangst i Norge. NOAH har kjempet mot fangst av sel og hval i snart 30 år, og vi ser alvorlig på at politikere i 2018 fremmer forslag som dette.

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe ønsker økt sel- og hvalfangst i Norge, og begrunner dette med at mye av fisken sjøpattedyrene spiser burde være menneskemat. At sjøpattedyr «tar fisken» fra mennesker, er en avlegs tanke, som selv Stortingsmeldingen om sjøpattedyr, innrømmer ikke kan brukes som argument.[1] Men Senterpartiet har tydeligvis ikke noe imot avlegge argumenter.  Moe ønsker å øke støtten til selfangstnæringen med 20 millioner, slik at flere selskuter kan jakte neste år. Han ønsker også å selge hval til bl.a. Japan slik at norske fangstfolk kan ta livet av mer hval enn det de gjør i dag. I en pressemelding fra EU-Parlamentet i 2017 ble Norge oppfordret til å «stanse all kommersiell hvalfangst» og til å følge Den internasjonale hvalfangstkommisjonens moratorium[2] – dette er tydeligvis noe flere politikere i Norge ikke vier en tanke.

Selene står allerede ovenfor store utfordringer med issmelting som følge av klimaendringene, og dersom forslaget fra Senterpartiet skulle bli vedtatt, vil det kunne risikere fatale følger for grønlandsselen, som nå er eneste art man fanger kommersielt. Klappmysen, som tidligere også ble fanget, er allerede på rødlista. I 2018 ble fangstkvoten på vågehval fastsatt til 1278 dyr[3] – en markant oppgang fra fjoråret. Det er ikke bare NOAH som har vist misnøye mot Norges sel- og hvalfangst opp gjennom årene – også utenlandske miljøorganisasjoner kritiserer dette.

«FNs bærekraftmål bør møtes ved å redusere kjøttproduksjonen, ikke ved å intensivere fangst av hval og sel med smertefulle metoder»

– Siri Martinsen, leder i NOAH

Norge ønsker å være et foregangsland når det gjelder dyrevelferd – når politikere fremmer forslag som dette, bidrar de ikke til det. Harpuneringen av hval er kritisert av veterinærer og biologer over hele verden – dyrene utsettes for sterke smerter når granatharpunen eksploderer i musklene, og desperasjonen i en dødskamp kan vare i minutter til i verste fall timer. 20% av dyrene vil i følge norske myndigheter selv, oppleve å ikke dø kort tid etter skuddet. Selfangst er totalt unødvendig og påfører selene lidelse – risiko for skadeskyting er også godt dokumentert.

Istedenfor å slakte havets pattedyr med begrunnelse i den udokumenterte antagelsen at «de spiser menneskets mat», burde politikere rette blikket mot Norges muligheter for økt satsing på plantebasert mat.

Skriv gjerne høflig til Fiskeridepartementet og be om at de ikke følger Senterpartiets forslag: postmottak@nfd.dep.no

Kilder

  • [1] Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004.
  • [2] EU ber Norge slutte med hvalfangst, NRK Nordland, NTB (2017).
  • [3] Hvalfangst, NRK 6. mars 2018.