Kystsel spiser bare 5% av torsken som fiskeriene tar


Fiskerinæringen argumenterer ofte med at kystsel må skytes fordi de "spiser opp" torsken. Dette er en seiglivet myte, og forskning viser at dette ikke stemmer.

NOAH har flere ganger klaget på «skadefelling» av seler som fiskere vil skyte fordi de «spiser fisk». Seler og andre sjøpattedyr har havet som næringsgrunnlag, og skal selvsagt få spise det de er skapt for å spise. Forskere har nå gått omfattende til verks for å finne ut hvor mye torsk selene faktisk spiser, og resultatene viser, ikke overraskende at sel spiser lite sammenlignet med hvor mange fisk kommersielt fiske tar livet av.

Næringen påstår ofte at selen har skyld i at det er lite torsk, og det er uholdbart at påstanden om at «selen spiser fisk» brukes som argument for å drepe dem. Særlig sett i lys av de enorme negative konsekvensene fiskerinæringen, og oppdrettsnæringen har på livet i havet. NOAH håper den nye forskningen kan sette en stopper for dette.

Forsker Carla Freitas forteller «Det vi så, var at torsk bare utgjør 2 % av kosten, mens det de spiste aller mest av, faktisk var andre torskefisker som øyepål, sei, lyr og hyse, samt flatfisk». Det kommer også frem at selene bare spiser 5 % av mengden torsk som fiskeriene tar livet av.

Les mer om forskningen her. Les mer om funnene som ble publisert i en vitenskapelig artikkel her.

Foto: Carla Freitas Brandt / Havforskningsinstituttet

NOAH jobber for økt respekt og vern av sjøpattedyrene,

Støtt oss i arbeidet ved å bli medlem: