Foto: Jonas Freydal Thorsteinsson

Island stopper hvalfangst

I 2022 ble hvalfangere på Island pålagt tilsyn i form av filming av hver skuddsituasjon, og inspektører om bord på båtene. På bakgrunn av funnene, besluttet Island å midlertidig stanse fangsten. I Norge er det verken inspektører eller annen registrering av dyrenes situasjon under fangsten.

Et råd sammensatt av ulike spesialister på dyrevelferd har konkludert med at den islandske hvalfangsten ikke var i tråd med dyrevelferdsloven i landet. Av totalt 148 hvaler var det 41% som ikke døde kort tid etter å ha blitt skutt med granatharpun. Gjennomsnittlig tid til død for disse hvalene var 17,4 minutter. Islands landbruks- og fiskeriminister, Svandís Svavarsdóttir, har stanset fangsten frem til 31. august.

– Island har tatt konsekvensene av at hvalfangst påfører hvalene store lidelser, og ikke minst har de tatt grep for å finne ut hvordan hvalene opplever den konkrete fangsten. I Norge har man aldri registrert praktisk fangst på denne måten. Ut ifra eldre forsøk sier man at 20% av hvalene risikerer å leve i lengre tid etter at de blir skutt, men i praktisk fangst kan dette tallet være mye større. Faktum er at norske myndigheter ikke kan si at fangsten her er «bedre» enn på Island fordi man ikke har gjort de samme undersøkelsene. Tvert imot har all kontroll av hvalfangsten blitt fjernet fra og med i år, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Norge kontrollerer ikke hvalfangst

I Norge, derimot, har man nå mindre tilsyn med hvalfangsten enn noen gang. Det har ikke vært krav om inspektører om bord på båtene siden 2005, og fra og med i år er kravet om ferdskriver også fjernet.

– I den norske hvalfangsten har man i dag så godt som ingen oversikt over hva som skjer med dyrene i praktisk fangst. NOAH oppfordrer norske myndigheter om å innføre filming av hver skuddsituasjon, og at denne dokumentasjon blir offentliggjort – slik man nå har gjort på Island. NOAH mener videre at det ikke er mer i tråd med norsk dyrevelferdslov enn det er i tråd med islandsk, å la hvaler lide med flere skudd i kroppen over lengre tid. Det man allerede vet om fangsten tilsier at den også må stoppes i Norge, uttaler Martinsen.

Vi har fått tilgang til overvåkningsmaterialet fra fangsten og har valgt å dele en av filmene. I filmen ser man hvordan en hval kjemper for livet etter å ha blitt skadeskutt av en granatharpun. Hvalen gjør desperate forsøk på å flykte, men harpunen i kroppen er festet til båten med liner som stopper hvalen fra å komme seg vekk. Hvalen kjemper i 2 timer og blir skutt hele 5 ganger, før den til slutt dør.

Klikk her for å se filmen på vår Facebook-side.

Du kan signere NOAHs underskriftskampanje mot hvalfangst her.

Foto: ShutterStock

Vil du støtte NOAHs arbeid for hvalene? Bli medlem i NOAH!