Ingen subsidier til norsk selfangst i 2015!

hovedfoto: HSUS

I årets statsbudsjett er subsidiene som opprettholder den norske selfangsten fjernet. Dette er til stor glede for NOAH og andre selfangstmotstandere - og ikke minst for de tusenvis av selene som hvert år lider under fangsten.

I fjor vant NOAH en stor seier i selfangstsaken, da det ble klart at EU får opprettholde sitt importforbud av selprodukter, til tross for klager fra Norge og Canada (les mer her). Nå kommer det enda en seier i selfangstsaken: subsidiene til fangsten er fjernet fra statsbudsjettet. Den norske selfangsten har lenge vært opprettholdt av subsidier fra staten – rundt 12 millioner kroner av skattebetalernes penger har gått til dette formålet årlig. Men i år har regjeringen vedtatt at næringen ikke skal motta disse subsidiene – og fangsten blir dermed ulønnsom å opprettholde:

– For neste år er det snakk om å kutte ni millioner som ville gått til to-tre fartøy. Subsidieandelen er helt oppe i 80%, hvis våre tall stemmer. Vi forstår selvfølgelig at det vil ha store konsekvenser om subsidiene fjernes. Men selfangsten er vært ei næring som over tid har hatt høyt offentlig tilskudd uten at den har utviklet noen sterkere økonomisk bærekraft, sa statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) til Altaposten.

Uten subsidier, ingen selfangst

Selfangst innebærer mye lidelser for dyrene, og selprodukter er av hensyn til dette forbudt å importere til EU, USA, Russland og Taiwan. Kuttet i de norske subsidiene er imidlertid motivert av næringspolitikk fremfor av dyrevelferdshensyn. Men NOAH har bidratt også her. I tillegg til å informere politikerne om dyrenes lidelser under fangsten, har NOAH også fokusert på hvor ulønnsom næringen er. Og det er nettopp dette som er årsaken til kuttet i subsidiene.

NOAH vil jobbe for at subsidiene til selfangsten ikke kommer tilbake i statsbudsjettet, og håper at dette kan være starten på slutten for norsk selfangst.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.