Hvalfangsten starter med kritikk


En ny rapport viser at hadde det bare vært opp til forbrukerne, ville norsk hvalfangst for lengst vært historie. Norsk hvalfangere kommer til å drepe opptil 1286 hval i 2011. Det er en jakt som forårsaker en pinefull død for mange av disse dyrene. Samtidig viser en ny økonomisk rapport at den norske hvalfangstindustrien er utdatert og unødvendig.

Rapporten er laget av eftec, et uavhengig konsulentbyrå innen miljøøkonomi i Storbritannia, på oppdrag fra The World Society for the Protection of Animals (WSPA), NOAH- for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge. I den norske hvalfangst-sesongens første uke kan de tre organisasjonene nå dermed avsløre at bunnen er nådd hva gjelder etterspørsel av hvalkjøtt. Det vitner også om dystre fremtidsutsikter for en industri som er avhengig av økonomisk støtte fra norske skattebetalere.

Rapporten fremhever at mindre enn fem prosent av Norges befolkning spiser hvalkjøtt regelmessig, og at spesielt den yngre generasjonen er uinteressert i å prøve denne typen kjøtt. Dette viser seg også i praksis, da det i år er under 20 båter som deltar i fangsten. Dette representerer under 1 prosent av fiskerne, noe som tilsvarer maksimum 50 arbeidsplasser for årets sesong.

– Myndighetene hevder at hvalfangst er en ikke-substituert aktivitet. Markedsføring, promotering og forskning mottar imidlertid betydelig støtte fra skattebetalernes penger. Det er absurd at skattebetalernes bidrag er nesten like høyt som landingsverdien for hvalkjøttet. Det må bli en slutt på disse krampaktige forsøkene på å øke profitten, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH- for dyrs rettigheter.

– Det er åpenlyst at publikum har liten interesse for produktet. Et annet viktig prinsipp er at Dyrevelferdsloven klart sier at dyr ikke skal lide unødig. Dessverre viser tidligere publiserte studier at rundt 20 prosent av alle hvaler i norsk hvalfangst ikke dør med en gang, og at unødvendig lidelse derfor finner sted. Å beholde hvalfangstindustrien strider i mot all logikk, sier Tanya Schumacher, veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Last ned sammendrag av rapporten: Hav i endring.

Lat ned hele rapporten: NORWEGIAN USE OF WHALES- PAST, PRESENT AND FUTURE TRENDS.

Norsk hvalfangstindustri holdes i dag i live takket være en lang rekke offentlige støtteordninger. Pengene fra norske myndigheter brukes først og fremst til å øke verdien på hvalkjøttet gjennom forskning og markedsføring. Dette på tross av betydelig skepsis fra den generelle befolkningen mot å støtte hvalfangst økonomisk. De tre dyrevernorganisasjonene etterspør en uavhengig granskning av norsk hvalpolitikk. Denne granskningen må inkludere en fullstendig kostnadsanalyse for å avgjøre om hvalfangsten koster samfunnet mer enn den tjener inn.

NOAH, Dyrebeskyttelsen Norge og WSPA har spurt nordmenn hva de synes om hvalfangst:

Se film om hvaladferd: