Hvalfangstavsløring fra NOAH, Dyrebeskyttelsen og WSPA


Et filmopptak lansert av NOAH, Dyrebeskyttelsen Norge og WSPA viser en langtrukken dødskamp fra årets hvalfangst, hvor hvalen ikke bekreftes død i løpet av 20 minutter, og kan være samme hval som skuta skyter etter et par timer etter første skudd.

WSPA, NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge har frigitt nye bilder som viser en vågehval som lider i mer enn 20 minutter – potensielt i 2 timer – etter å ha blitt skutt med en eksploderende harpun.  Nå appellerer organisasjonene til publikum om rask hjelp for å stoppe den grusomme og unødvendige praksisen. Det planlegges overrekkelse av underskrifter til Statsministerens kontor denne uken, og  NOAH oppfordrer alle som hittil ikke har skrevet under mot hvalfangst på www.detstorebildet.org om å gjøre dette innen 24 timer.

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) arrangerer sitt årlige møte i Marokko fra 14. til 26. juni; det mest fremtredende på årets agenda er avstemmingen over et kontroversielt forslag som kan tillate Norge å drepe 6000 flere hvaler i løpet av de neste ti årene, og effektivt gjøre slutt på hvalfangstforbudet. Underskriftskampanjen fra  WSPA, NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge vil appellere til statsminister Stoltenberg om å ikke agitere for å senke vernet av verdens hvaler.

Bildene fra WSPA, Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter setter fokus på hvorfor IWC simpelthen ikke kan vurdere å gjøre slutt på forbudet: Bildene, tatt som en del av en undersøkelse, viser at en vågehval blir harpunert av den norske hvalfangstskuta ”Rowenta”, 23. mai 2010, og at hvalfangstskuta mislykkes i å sørge for at den dør i løpet av de neste 22 minuttene.

– Filmen viser tydelig at hvalfangst er upålitelig og  grusom, sier Joanna Toole, sjøpattedyr programkoordinator for WSPA. – Vi var også vitner til at ‘Rowenta’ avfyrte en annen harpun mer enn to timer senere. Det er derfor mulig at denne hvalen led av grusomme skader fra harpuneringen i mer enn to timer før den til slutt døde. Vi forventer ikke at et moderne og sivilisert samfunn som Norge vil behandle dyr slik. Dette er absolutt ikke noe IWC bør vurdere å legitimere.

Norge er et av tre land som i 1986 trosset det internasjonale forbudet mot kommersiell hvalfangst.  Etter en pause gjenopptok Norge hvalfangsten i 1993, og over 8.500 hval har blitt drept til tross for økende motstand blant det norske publikum. Under årets møte i den internasjonale hvalfangstkommisjonen neste uke ventes det nå at IWC kommer til å stemme over et kontroversielt forslag, noe som vil tillate Norge å drepe 6.000 hval over de neste ti årene – offisielt en opphevelse av hvalfangstforbudet.

– Den norske regjeringen påstår at de mottar lite kritikk av norsk hvalfangst – vi ønsker å vise dem at dette ikke er riktig. Et overveldende flertall av opinionen i mange land er mot norsk hvalfangst, og 1/3 av Norges befolkning vil se fangsten avviklet av dyrevernhensyn, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter – Men uten press kommer ikke Norge verken til å redusere hvalfangsten eller ta hensyn til lidelsen – vi oppfordrer derfor de som er skeptiske til hvalfangst å aktivt be regjeringen revurderer sin hvalfangstpolitikk.

– Tusenvis av nordmenn står sammen med oss mot denne grusomme og unødvendige næringen – vi trenger nå at det internasjonale samfunnet fordømmer norsk hvalfangst på det sterkeste, og ikke støtter det, sier Carl-Egil Mastad, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Leona Lewis støtter organisasjonenes opprop, og ber Norge om å høre på et internasjonalt krav. Leona sier: ”De fryktelige bildene som her er lagt frem, viser grusomhetene ved norsk hvalfangst og gjør det klart at hvalfangsten må stoppe nå!  Det passer selvsagt ikke for et moderne, sivilisert land som Norge å fortsette denne grusomme praksisen, og den norske regjerningen må nå høre på de tusener av mennesker rundt om i verden, inkludert nordmenn, som protesterer på kommersiell hvalfangst.”

Takk til alle som skrev under på www.detstorebildet.org – kampanjen er nå avsluttet.