Hjelp NOAH i kampen mot hvalfangsten!


Norge er det landet i verden som dreper flest hvaler, men norske myndigheter er misfornøyde med antall hvaler som er drept de siste årene, og ønsker nå å stimulere til økt deltakelse i fangsten. NOAH har jobbet mot hvalfangst i 30 år, og fortsetter kampen. Vil du hjelpe oss?

Mens hele verden fordømmer hvalfangst, er Norge nå i gang med årets fangst hvor 1278 vågehval kan drepes.

Hvalfangsten foregår ved at dyrene drepes med granatharpun, og studier viser at ca. 100 av 500 årlig drepte dyr opplever enorme smerter i flere minutter og opptil en time.[1] I tillegg opplever hvalene stress og frykt som følge av å bli jaget av fangstbåtene. Fysisk og psykisk stress som følge av jakten kan føre til syndromer som Exertional Myopathy, en tilstand som forskere mener kan være dødelig, selv om hvalen unngår å bli tatt.[1]

De fleste hunnhvaler er drektige når de blir jaktet på, og ungene fødes i perioden januar til mai.[2] Ungene dier i om lag et halvt år[3], og det er derfor stor sannsynlighet for at en unge mister moren sin i løpet av fangsten. NOAH mener dette er et brudd på dyrevelferdsloven § 14, som forbyr det å hensette et dyr i hjelpeløs tilstand.

Er du enig i at Norge må stanse hvalfangsten?

Støtt NOAH i arbeidet ved å bli fast månedsgiver:

20. mars 2020 sendte Fiskeridirektoratet ut et høringsforslag hvor de foreslår å lempe på dagens krav til både fangere og båter – dette for å stimulere til økt deltakelse i hvalfangsten.[4] NOAH mener dette er uakseptabelt, og sendte et høringssvar. Når myndighetene vil gjøre endringer som påvirker dyrene negativt er det viktig å reagere. Protester mot hvalfangsten og forslagene til nye krav ved å sende en e-post til Fiskeridirektoratet: postmottak@fiskeridir.no.

I 2017 ble Norge oppfordret av EU-Parlamentet til å «stanse all kommersiell hvalfangst» og til å følge Den internasjonale hvalfangstkommisjonens moratorium.[5] Verken dette eller dyrevelferdsaspektet blir tatt hensyn til, men NOAH fortsetter kampen for hvalene.

Gi dyrene en stemme.

Bli medlem i NOAH i dag:

Kilder

  • [1] Brakes, P., Butterworth,A., Simmonds, M. & Lymbery, P., Troubled waters – a review of the welfare implications of modern whaling activities, Publisert av WSPA, London (2004)..
  • [2] Tore Haug, Vågehval, Store norske leksikon (2019).
  • [3] Tema: Vågehval, Havforskningsinstituttet (2019).
  • [4] Foreslår endringer i reglene for hvalfangsten, Fiskeridirektoratet (20.03.2020).
  • [5] NTB, EU ber Norge slutte med hvalfangst, NRK Nordland (12.09.2017).