Historisk EU-seier for selene!


EU vedtok i dag, med 543 stemmer for og 56 imot, et importforbud av selprodukt.  Begrunnelsen er at den kommersielle fangsten er for brutal.

– Dette er en stor seier for selene, og for alle som har kjempet for et importforbud i EU.  Det er også det beste som kan skje for Norge.  Det kan fri oss fra det klamme grepet fra en næring som dreper tusener av dyr for helt unødige luksusprodukter, og som utsetter hele landets anseelse for sin egen profitts skyld, sier leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

– Norge burde ha satt en stopper for selfangsten for lenge siden.  Tiden har utviklet seg – respekt for dyrs interesser og innrømmelse av deres evne til å føle blant annet smerte og frykt like intenst som oss selv, er grunnsteinen i et nytt syn på dyr som brer seg i verden, og som EU nå har vist at de tar på alvor.  Hvor mange nordmenn synes det er viktig at Norge kjemper for interessene til en del av pelsnæringen?  Mange ville nok vært mye stoltere om Norge respekterte det rådende syn i EU og andre deler av verden, og i stedet fronter saker som gjelder beskyttelse av dyr.

– Norsk selfangst er et underskuddsforetagende som sluker skattebetalernes penger med 10-15 millioner i subsidier hvert år.  Fiskerimyndighetene hevder de sponser selfangsten av ”miljøhensyn” fordi selen spiser fisk, men flertallet av internasjonale forskere er enige om at fiskeriene alene er skyld i nedgangen i fiskebestandene.  Selbestandene er i dag langt under sitt normale nivå, og for klappmyss så lav at man i 2007 stanset fangsten.  Myndighetene demoniserer sjøpattedyrene i sin fangstpropaganda, mens det er fiskeindustrien som må under lupen, sier Siri Martinsen.