For første gang deltar to dyrevelferdsorganisasjoner fra Norge i årets IWC møte


Både Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter, med til sammen fire representanter kommer til å delta som observatører i årets møte i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) Madeira, Portugal, 22.juni til 26. juni.

Både Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH er svært bekymret over veldferdsaspektene ved norsk hvalfangst. Organisasjonene jobber for en slutt på denne kontroversielle næringen.  I en meningsmåling utført i juni, 2009 viste det seg at en tredjedel av den norske befolkningen mener at Norge burde begynne å trappe ned kommersiell hvalfangst med hensyn til dyrevelferdaspekter.

– Disse tallene viser en voksende motstand til norsk hvalfangst, sier lederen for NOAH, veterinær Siri Martinsen. – Det er oppmuntrende å vite at en så stor del av befolkningen er bekymret over velferdsaspektene ved hvalfangst, og det tyder på at informasjon fra internasjonal forskning har gjort at nordmenn har blitt mer informert om hvalfangst enn tilfellet var for 20 år siden, legger hun til.

Holdningen til vår omgang og bruk av dyr har endret seg. Befolkningen generelt har blitt mer opptatt av at dyr skal behandles på en god måte. Vår nye dyrevelferdslov slår fast at «god dyrevelferd er viktig av hensyn til dyret selv, uavhengig av hvilken nytteverdi dyret måtte ha for mennesker». Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH ønsker at norske myndigheter anerkjenner at samfunnet er i utvikling på dette området, og at norsk hvalfangstpolitikk burde tas opp til en grundig revurdering.

Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH mener at det er på tide at IWC setter større fokus på dyrevelferd. Norge har tidligere presentert data for kommisjonen som faktisk viser at 20% av hvalene ikke blir drept momentant. Hval drepes med en eksploderende harpun. Harpunen forårsaker massive indre skader, men dreper ikke alltid umiddelbart. I snitt tar det 2 minutter og 17 sekunder fra harpunen har sprengt inne i hvalen, til den dør. I noen tilfeller kan det ta opptil en og en halv time.

Meningsmålingen viser at bare 21% av befolkningen mener at det er akseptabelt at det kan ta fra noen minutter til over en time for en hval å dø.

– Det er på tide å gjenoppta debatten rundt hvalfangst, sier rådgiver sjøpattedyr Tanya Schumacher. – Norsk hvalfangst er en nisjenæring som fører med seg unødig lidelse og som derfor er svært vanskelig å forsvare.

Norge har en kvote på 885 vågehval for 2009. Et stort antall av disse hvalene utsettes for enorm smerte og lidelse. Samtidig påberoper Norge seg å ha en av de strengeste dyrevernlovene i verden med spesielt fokus på unødig lidelse: Dyrevernslovens kapittel 1 §9 sier at “avlivning av dyr skal gjøres på en slik måte at dyret ikke kommer i fare for å lide unødig”.

Med andre ord: unødig lidelse i en unødig fangst.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter v/ Siri Martinsen, tlf: 959 444 99
Dyrebeskyttelsen Norge v/ Tanya Schumacher, tlf: 45692650