Fisker - kommer snart!


NOAHs infoside om fisker vil publiseres i løpet av 2023.

Inntil denne siden er ferdig vil vi gjerne gi litt kort informasjon om fisker:

Leppefisk
En «rensefisk», brukt i oppdrettsanlegg. Foto: Arne Nævra

Fiskene er de dyrene som er mest fremmed for mennesket. De puster i et annet element. Vi forstår ikke deres adferd og deres kommunikasjon. Men det betyr ikke at den ikke eksisterer: Fisk føler smerte, de føler stress og frykt. Men menneskets utnytting av fisk, er basert på en helt annen virkelighet – en virkelighet hvor fisk ikke er levende dyr, men tonn med livløs biomasse.

Millioner fisker blir alet opp i oppdrettsanlegg hvor de står tusenvis i trange merder med skader som store kjøttsår eller blottede bukorganer. Fiskeoppdretten er bygd opp på en måte som om det ikke var levende vesener man hadde med å gjøre. I 2004/2005 deltok NOAH i en referansegruppe hos Mattilsynet for å utarbeide strengere regler for fiskeoppdrett. Imidlertid viste det seg vanskelig å komme igjennom muren av næringsvennlige politikere. Da reglene ble foreslått etter månedsvis med arbeid fra en bredt sammensatt referansegruppe, ble en rekke forslag bare avvist fra politisk hold: Eksempelvis ble forbud mot å fiske i merd – dvs stresse allerede stresset fisk – feid bort av næringshensyn. Forbud mot CO2-“bedøvelse” på fiskeslakteri, som er en meget smertefull prosess, fikk til slutt gjennomslag.

De fleste forsøksdyr i Norge er fisk, og svært mange av dem brukes i smertevoldende forsøk. Hovedgrunnen til dette er fiskeoppdrettsnæringen: Fiskene holdes på en slik måte at sykdom ikke er til å unngå. Men istedenfor å ta problemet ved roten og innse at oppdrettsnæringen er i strid med dyrevernlovgivning, prøver man å bøte på skadene med å utvikle vaksiner som forhåpentligvis skal gjøre fisken mindre syk. Men også vaksinene forårsaker lidelse for dyrene. Siden forholdene i oppdrettsanleggene utgjør et enormt smittepress, er vaksineutvikling en kontinuerlig prosess – og for hver konkurrerende produsent som vil utvikle en ny vaksine, må tusener av dyr lide seg gjennom smertefulle smitteforsøk. Dette er en uetisk rund-dans, hvor fisken blir utnyttet både som oppdrettsfisk og forsøksdyr, og målet hele tiden er å tyne mest mulig inntjening ut av dyrene.

Fisker blir også utnyttet i kommersielt fiske, og i sportsfiske.