Foto: Royal Netherlands Navy Submarin Service

En tragedie at Freya er avlivet

NOAH reagerer med sjokk på beskjeden om at hvalrossen Freya ble skutt søndag morgen, til tross for at flere tiltak for å beskytte henne ikke var utprøvd. NOAH mener skytingen av Freya har en sterk negativ signaleffekt om at vi i Norge ikke er i stand til å gi livsrom til ville dyr.

NOAH har helt siden Freya ble oppdaget ved sørlandskysten, presset Fiskeridirektoratet på at folk må få bøter for å bryte retningslinjene om hvordan de skal oppføre seg mot henne. NOAH tok senest fredag kontakt med direktoratet for å nok en gang be om bøtelegging av de som forstyrrer Freya, og la fram forslag om bruk av frivillige for å sørge for sikkerhet rundt henne. Dessverre endte det søndag med at Freya måtte bøte med livet, mens ingen som har plaget eller vært for nærgående mot henne har fått noen konsekvenser av det. Det gir en ekstremt negativ signaleffekt om at vi mennesker kan ta for oss og gjøre hva vi vil, mens ville dyr og natur skal tas livet av og fjernes.

Foto: James T. M. Towill

Hvalrosser er på norsk rødliste som en truet art, og Freya-saken er nok et eksempel på at Norge er at av verdens verste land når det kommer til respekt for, og beskyttelse av truede arter. Såkalt «skadefelling» brukes utbredt i Norge når noen mener ville dyr er «til bry», Norge driver en ren utryddingspolitikk mot truede rovdyr, vi er eneste land i verden som driver sel- og hvalfangst, vi tillater jakt på rødlistede dyr og jakt i nasjonalparker. Om andre land hadde vært som Norge, hadde man knapt hatt store, ville pattedyr igjen i verden. Freya er bare èn hvalross – men selv dette ene individet klarte man altså ikke å gi rom til.

Bildet viser en folkemengde som flokker seg rundt Frøya
Til tross for gjentatte advarsler har store folkemengder stadig flokket seg rundt Frøya. Foto: Fiskeridirektoratet

NOAH reagerer også sterkt på Statsminister Jonas Gahr Støres uttalelser til NRK mandag morgen om at han støttet skyting av Freya fordi Norge «må ta upopulære beslutninger» siden vi er en «havdriftsnasjon», og setter skyting av Freya i sammenheng med sel- og hvalfangst. Støre fremstiller det også som om reaksjonene primært kommer fra «utlandet». NOAH mener det er skammelig at Støre prøver å fremstille det som om reaksjonene på skytingen av Freya kommer fra «utlandet» – som om ikke nordmenn er opptatt av ville dyrs livsrom og velferd. Både norske fagfolk, opinion og organisasjoner har reagert sterkt på at Freya ble tatt av dage.  Statsministeren benytter også anledningen til å fremme bl.a. hvalfangsten – som utføres i strid med en internasjonal miljøavtale fra 1982.

NOAH reagerer sterkt på at Støre bruker Freya til å forsvare selfangst og hvalfangst; dette antyder at beslutningen om å ta livet av Freya kan ha vært ideologisk betinget. Det kan virke som om Støre her prøver å si at Norge er et land hvor det ikke skal brukes ressurser på å hjelpe ville dyr, og at ville dyr kun er til for at mennesker skal utnytte dem. Norge «må» slett ikke se på dyr kun som gjenstander som enten skal utnyttes eller ryddes av veien ved hjelp av gevær – det er et bevisst ideologisk valg å se bort i fra dyrs egenverdi og vår forpliktelse overfor ville dyr, som blir stadig mer presset. Dette er i så fall et valg regjeringen gjør mot mange nordmenns vilje

NOAH har bedt om innsyn i vedtaket om å avlive Freya, og våre fagmedarbeidere jobber videre med saken.

NOAH kjemper for sterkere vern av de ville dyrene – vil du hjelpe oss? Bli medlem i NOAH!