Foto: Havforskningsinstituttet

Avsløringer om dyremishandling ved laksefirma med norske deleiere

Undercover-film ved fiskeslakteriet til firmaet Scottish Salmon Company avslører omfattende dyremishandling. Fiskeselskapet eies av et firma hvor det norske Folketrygdfondet er nest største eier - NOAH mener dette må få følger.

Organisasjonen Animal Equality i Skottland har nylig publisert undercover-materiale fra fiskeslakteri eid av Scottish Salmon Company. Undercover-materialet viser oppdrettsfisk som slås gjentatte ganger og skjæres ut gjellene på mens de fremdeles er i live, og fisk som kveles til døde på slakterigulvet uten at noen bryr seg. Det er et sjeldent innblikk i en industri som er svært lukket og har notoriske dyrevernproblemer.

NOAH har tatt en nærmere titt på eierforholdene ved Scottish Salmon Company. Det norske Folketrygdfondet er nest størst eier i Bakkafrost, som igjen er eier av Scottish Salmon.[1] [2] Norge har dermed store interesser i det aktuelle fiskeriselskapet. Folketrygdfondet skal være en «ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier.» De investerer Statens pensjonsfond Norge, og en del av pensjonssparingen vår investeres dermed nå i et selskap som er avslørt for dyremishandling. NOAH krever at Folketrygdfondet nå svarer for seg, og trekker seg ut av det aktuelle eierforholdet.

Støtt NOAHs arbeid for alle dyr! Bli medlem i NOAH!