Foto: Bryant Austin

Dyrene i havet


Norge er det eneste land i verden som både driver sel- og hvalfangst. Dessuten er Norge masseprodusent av fisk i oppdrett. Norge er direkte ansvarlig for å ha presset flere hvalarter mot utryddelse. Harpuneringen av hval er kritisert av veterinærer verden over. Selfangst utføres primært for pels og olje, og dyrene som drepes er selunger som ikke kan rømme fra fangstmennene. Selfangsten subsidieres. Fisk er det dyret som er mest fremmed for mennesket, men de føler smerte, stress og frykt. Menneskets utnytting av fisk er derimot basert på at fisk ikke er levende dyr, men tonn med livløs biomasse.

Fakta


80%

80%

av selfangstinntektene er subsidier

Besøk infosiden
Kun 3 land

Kun 3 land

Norge, Japan og Island fanger hval - Norge dreper flest hvaler

Besøk infosiden
50%

50%

av villaksbestanden tilsvarer antallet fisker i en oppdrettsnot

Besøk infosiden

NOAH Oppnår resultater


NOAH har klart å jobbe frem en bevissthet rundt at dyrene i havet også føler smerte, og at behandlingen av dem teller. NOAH har vært delaktig i å skjerpe reglene for hva det er tillatt å gjøre mot fisker. Vi har bidratt til selproduktforbud i EU, reduserte sudsidier til selfangst og stans av selolje-salg i mange norske butikker. Vi sørger for at informasjon om hvalenes betydning for havet når et norskt publikum. Per i dag er en stor del av nordmenn imot både selfangst og hvalfangst i Norge.

Seier for selene

Seier for selene

med selproduktforbud i EU, etter bl.a. NOAHs innsats i WTO

50% nordmenn

50% nordmenn

mener hvalfangstmetoden er uakseptabel, kun 21% er uenig

Smertefølelse

Smertefølelse

hos fisker anerkjennes i lov etter NOAHs arbeid

Aktuelle kampanjer for dyrene i havet


"Om 100 år vil folk være vantro til at vi behandlet dyr på den måten vi gjør i dag. Takket være sånne som dere i NOAH vinner vi gradvis kampen for både menneskers og dyrs verdighet."

Kathrine Aspaas, journalist og forfatter

Anbefalte artikler


Foto: HSI

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyrene i havet,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.