Seier mot dyretestet kosmetikk!


Fra førstkommende mandag, 11. mars 2013, blir det forbudt å selge og importere dyretestet kosmetikk i Norge og andre land innenfor EU og EØS. Dette er en svært viktig seier i kampen mot dyreforsøk verden over! NOAH feirer den historiske milepælen, men er likevel kritiske til i hvilken grad forbudet vil følges opp i tiden framover.

Et lenge etterlengtet forbud

– Mandag 11.mars er en historisk dag: Det er den aller første dagen hvor det er et reelt forbud mot salg av dyretestede produkter. Forbudet i EU har blitt innført gradvis, og man har lenge trodd at den endelige sluttdatoen ville bli utsatt på grunn av lobbyisme fra kosmetikkprodusenter. Heldigvis har dette ikke skjedd. NOAH har jobbet mot et kosmetikktestingsforbud siden 1990-tallet, og vi er svært glade for at dagen endelig har kommet, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

NOAH vil feire forbudet på mandag med en markering i samarbeid The Body Shop, en viktig samarbeidspartner i kampen mot dyretesting av kosmetikk.

NOAH fikk torsdag 7. mars bekreftelse fra Mattilsynet om at forbudet er i rute, og vil tre i kraft i henhold til Kosmetikkforskriften fra 1995. Det endelige forbudet som inntrer på mandag, er siste ledd i en gradvis overgang som har pågått siden forbudet mot dyretesting av ferdige produkter i 2004. Fra 11. mars 2009 har det heller ikke vært lov å teste ingredienser på dyr, med unntak av tre typer dyretester som fortsatt har medført smertevoldende forsøk.

Uklarhet rundt «gammel kosmetikk»

Det er de tre gjenværende dyretestene som det hittill har vært lov å utføre på kosmetikkprodukter, som nå ikke lenger er tillatt. EUs Kosmetikkdirektiv slår fast at » maximum deadline for the prohibition of the marketing of cosmetic products for which those tests are used to be 10 years from the date of entry into force of this Directive.» Og denne maksimumsdatoen er 11. mars 2013.  Artikkel 4 i direktivet forbyr både testing av ferdige produkter (dette ble innført 11. mars 2004), testing av ingredienser (fra 11. mars 2009), marekdsføring av produkter som er dyretestet eller har dyretestede ingredienser – med unntak av tre tester (fra 11. mars 2009) og tilslutt totalt marekdsføringsforbud av produkter hvor ingredienser eller produkt er dyretestet (fra 11. mars 2013). I direktivet står det ikke nevnt unntak i paragrafene om forbud mot salg og markedsføring fra 2013.

Likevel synes det som om «gammel kosmetikk» som er dyretestet med de tre testene som  var untatt fra 2009 kan selges ut dersom testene er gjort utenfor EU og før 11. mars 2013. I den norske kosmetikkforskriften er dette tatt inn i teksten som sier at: «Etter 11. mars 2013 er det uansett ikke tillatt å framby kosmetikk og kroppsprodukter i ferdigstilt form dersom disse eller ingredienser som inngår i dem etter denne dato er blitt testet på dyr for å oppfylle kravene i denne forskrift.»

– Meningen med et markedsføringsforbud burde være at produsentene tok i bruk alternativer lenge før denne datoen, men i Norge må vi på grunn av forskriften og Mattilsynets presisering av at «gammel» testet kosmetikk vil være tillatt, belage oss på at det vil være slik kosmetikk i omløp. Men dette forbudet har vært planlagt i lang tid tilbake, så det er ingen grunn til å ha en  slags «overgangstid», sier Martinsen.

Hvem skal passe på at forbudet overholdes?

I Norge er Mattilsynet det organet som har ansvar både for kosmetikksikkerhet og dyrevelferd, og det er derfor de som har ansvaret for å kontrollere forbudet. Mattilsynet har imidlertid uttrykt både for NOAH og til NRK at de  ikke vil drive aktivt tilsyn av at forbudet overholdes.

Alle dyrevernorganisasjoner som opererer med lister over dyretestet kosmetikk, og skriver kontrakter med firmaer om å ikke dyretester, slik NOAH også gjør, vet at dette er et område hvor det er skrikende behov for kontroll.

– Nå kan man med loven i hånd kreve dokumentasjon for at ikke dyretesting gjøres, og det er ved direktivet blitt det offentliges – altså Mattilsynets – oppgave å kontrollere dette. Dette ansvaret må de ta snarest, slik at alle i bransjen føler et press på å følge loven. NOAH vil oppfordre Mattilsynet om å ha en tilsynskampanje overfro kosmetikkleverandrer og tilbydere. Det ville være svært interessant med en opprensing i bransjen slik at alle som har feilet i å gi bl.a. NOAH den nødvendige dokumentasjonen på at de ikke tester, nå kan avkreves det av Mattilsynet, sier Martinsen.

Til tross for Mattilsynets noe passive holdning er 11. mars imidlertid en gledens dag for alle som har jobbet for forbud mot kosmetikktesting. At dyrevelferd tas hensyn til ved lov på denne måten, er et viktig framskritt og en stor seier for dyrene! NOAH ser dette som en viktig milepæl i den internasjonale kampen mot dyretesting, og håper også at forbudet kan ha en sterk signaleffekt overfor andre land.

Har du spørsmål i forbindelse med det nye forbudet? Kanskje finner du svaret her.

 

Kilder:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0015:EN:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0015:EN:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0768:EN:HTML

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/antest/sec_2004_1210_en.pdf

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951026-0871.html#6a

http://www.lovdata.no/all/tl-20051221-126-003.html#21

http://www.thefactsabout.co.uk/content.asp?menuid=34&submenuid=154&pageid=113&menuname=The+Cosmetics+Directive+ban+on+animal+testing&menu=subsub

http://www.eceae.org/sv/what-we-do/campaigns/cosmetics

http://www.hsi.org/news/press_releases/2013/02/cosmetics_eu_lush_hsi_letter_022513.html

http://europalov.no/politikkdokument/forbud-mot-dyreforsok-for-testing-av-kosmetikkprodukter/id-6206