Rett til undervisning uten dyreforsøk


Nye studenter på Norges Veterinærhøgskole (NVH) får sammen med velkomstbrevet tilsendt et dokument hvor de bli bedt om å skrive under på en erklæring om at de godtar dyreforsøk. NVH opplyser ikke studentene om at de har rett til å nekte dette.

NOAH – for dyrs rettigheter har fått flere henvendelser fra studenter som reagerer på denne erklæringen og finner det ubehagelig. Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, har også kjennskap til at studenter rett og slett har unlatt å søke opptak på NVH på grunn av at de tror at de er pålagt å underskrive erklæringen.

«Jeg fikk inntrykk av at det ikke var noe annet alternativ. «Skriv under her», liksom, uten at det ble opplyst om at jeg kunne nekte,» forteller student Maria Relling Johansen forteller til iOslo.no. I forfjamselsen skrev hun under, selv om hun ikke ville.

Det er mange studenter som ikke er klar over at de kan kreve undervisningsopplegg hvor forsøk med dyr ikke inngår i undervisningen. De som er klar over det, må ofte kjempe en lang og hard kamp for å få igjennom en de i utgangspunktet har rett til.

«Jeg har opplevd å måtte begrunne mitt valg foran hele klassen, foran professorer som avfeier motstanden som «tull». Jeg har fått høre at hvis jeg ikke vil utføre dyreforsøk, så har jeg ikke noe på studiet å gjøre,» sier Pernille Hoel, masterstudent i biologi og dyreatferd ved NTNU til studentavisa Campus.

Veterinær Siri Martinsen var den første i Norge som gjennomførte veterinærstudiet uten å delta i dyreforsøk. Hun mener utdaterte holdninger hos enkelte professorer må ta skylden for en fortsatt utstrakt bruk av dyreforsøk i undervisningen.

– I andre europeiske land er man gått over til å benytte dataprogram der både operasjoner og disseksjoner simuleres, sier Martinsen.

I tillegg til dyreforsøk, benytter Norges Veterinærhøgskole seg også av datasimulatorer. Rektor ved NVH, Lars Moe, ser ikke bort ifra at man i framtiden vil slutte helt med dyreforsøk.

«De siste tiårene har vi gått mer og mer bort fra dyreforsøk i undervisningen. For de studentene som ikke ønsker å delta, lager vi et alternativt opplegg. Det er ikke helt fullverdig, men godt nok,» sier Moe til iOslo.no.

– Studenter som bryr seg om dyr velger noen ganger å hoppe av veterinærstudiet, sier Martinsen. – Dette er ikke bare synd for studentene selv, men også for skolen, yrket og ikke minst dyrene. At studentene ikke informeres om at det finnes en alternativ og fullverdig utdanning er dobbeltmoralsk.

Ifølge Forsøksdyrutvalget ble det i 2006 totalt benyttet 724.093 forsøksdyr i Norge, hvorav 670.235 fisk, 50.950 pattedyr og 1.633 fugler. Fisk utgjør dermed cirka 92 prosent av alle forsøksdyr.

Mer hos iOslo.no og Campus