Rentokil

av Iselin Ro Krogh

Rentokil var opprinnelig en sammenslåing (i 1927) av et dansk laboratorie og et engelsk "skadedyrfirma" "Ratin".

Idag er Rentokil et engelsk firma med eget laboratorie i Felcourt i Surrey, England, hvor de tester sine gifter mot råte, sopp, insekter og skadedyr.

Rentokil utfører dyreforsøk

I dette laboratoriet blir omtrent 800 mus og rotter forgiftet med forskjellige gifter hvert år. En stor del av «skadedyrfirmaets» suksess fikk de fra boken til en av sine tidlige direktører « The Menace of the Death Rat» av Karl Gustav Anker-Pedersen, som innga frykt i mennesker mot «skadedyrene som spredte sykdom og pest, ødela avlinger og byggverk». Idag vinner Rentokil prestisje ved å være firmaet som dreper «skadedyrene» i kongehuset, de bærer dronning Elisabeths emblem «Appointed by her Majesty the Queen». Som the Daily Telegraph sa 14.09.92: «Ikke bare kan de drepe kongelige mus, de har lov å utrydde dem!»

«Hvis vi tok vare på vårt avfall på en forsvarlig måte ville ikke rotter og mus være noe problem, men en intregrert del av naturen.»

Tidlig morgen til søndag 22 november 1992 brøt A nimal Liberation Front (ALF) seg inn i laboratoriet til Rentokil, som ligger idyllisk til i landlige omgivelser. De hentet ut 40 mus, som ble brukt til å teste nye giftstoff. Musene har fått hjem hvor de lever uten fare for å bli forgiftet.

ALF dro tilbake til laboratoriet for å fotografere natt til onsdag 2.desember. De viste mus og rotter, i enkelte tilfeller med avkom, som levde ut sine liv på bare plastikk eller netting-gulv, og som endte som «forgiftet avfall» i en dypfrys. Bildene ble distribuert til pressen.

«Idag vinner Rentokil prestisje ved å være firmaet som dreper «skadedyrene» i kongehuset, de bærer dronning Elisabeths emblem Appointed by her Majesty the Queen.»

Rentokil «svarte» ved å invitere ALF på besøk til laboratoriet. ALF tok imot invitasjonen og fant at de ble ledsaget gjennom laboratoriet, som for anledningen var utstyrt med høy i de fleste burene, av en Mr. Bateman ansatt som Public Relations Staff av Rentokil. «Bateman snakket mye, men kunne sjelden gi svar på direkte spørsmål», sa representanter for ALF etterpå.

En av tingene Bateman ønsket å gjøre klart for aktivistene var at de fleste av forsøkene gjaldt «smak og behags-testing» – hvilket vil si at man prøvde å finne frem til en form for gift som ikke ville gjøre rottene «mistenksomme».

Rentokil var firmaet som fant frem til anticoagulanten «Warfarin» i slutten av førti-årene. Det er den anticoagulanten som er mest brukt idag.

Det innrømmes av «skadedyrfirmaene» at de ville være overflødige hvis det ikke var for forsøpling fra mennesker. Hvis vi tok vare på vårt avfall på en forsvarlig måte ville ikke rotter og mus være noe problem, men en intregrert del av naturen. Men det synes som om vi har enda en stund igjen før vi finner frem til en forsvarlig måte å begrense vår forurensing og det er ikke i «skadedyrbekjempernes» interesse at vi gjør det. De vil profittere en god stund enda på å kunne spre terror om mus og rotters «skadevirkninger på vår helse og vår eiendom».

Rentokil dreper mennesker:

Rentokil har ved flere anledninger betalt ut store summer i kompensasjon for sykdom pådratt mennesker i hus behandlet med anti-råte midlet Lindane. Beløpene har steget fra 20.000 pund etter dødsfallet til 16 år gamle Llwyd Harding til 90.000 pund betalt til den ansatte som behandlet huset der Harding bodde.

Den forhenværende ansatte mottok den store summen mot å akseptere taushetsplikt.

Rentokil håpet på denne måten å slippe å betale 200 andre som hadde lidd sykdom p.g.a. spraying med Lindane, som inneholder det kreftfremkallende stoffet pentachlorophenol

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/1994.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.