Opinionsundersøkelse i EU viser sterk motstand mot plagsomme forsøk på dyr


En opinionsundersøkelse som ble gjort i seks forskjellige land i EU, viser at 8 av 10 vil at det skal bli forbudt med plagsomme forsøk på dyr.

Det er den europeiske koalisjonen for å stoppe dyreforsøk (ECEAE), sammen med den svenske dyrerettighetsorganisasjonen Djurens Rätt og 17 andre organisasjoner som har gjort undersøkelsen. Det ble spurt folk i Sverige, Italia, Tyskland, Frankrike, England og Tsjekkia. Resultatet viser en stor støtte for at plagsomme dyreforsøk skal forbys.

  • 81% av de spurte synes at den nye loven skal forby plagsomme eksperimenter på primater.
  • 79 % synes den nye loven skal forby alle eksperimenter som ikke handler om alvorlige eller livstruende skader eller sykdommer.
  • 84 % vil ha bort alle dyreforsøk som er plagsomme for dyrene.
  • 80 % er enig i at all informasjon om dyreforsøk burde være åpent og tilgjengelig for allmennheten.
  • 73 % synes at loven burde forby plagsomme forsøk på katter.
  • 77 % synes at plagsomme eksperimenter på hunder burde forbys.

ECEAE har denne uken lansert en europeisk kampanje som vil stoppe eksperimenter på de millioner av dyr som blir gjort hvert år. Kampanjen skal fremfor alt bruke reklamer på internett og i trykt media for å sette fokus på spørsmålet om forsøk på dyr. Målene er:

  • Å få EU til å ta frem en strategi for å erstatte forsøk på dyr
  • Skjerpet kontroll på hvordan dyr brukes og hvor mye de lider
  • Mer tilskudd til alternativer til dyreforsøk og at alternativene blir brukt når de kan brukes
  • Offentlighet (kun konfidensielt og personinformasjon kan holdes skjult)

7139 personer deltok i undersøkelsen som ble foretatt mellom 24/2 – 4/3, 2009. Den er laget for å representere befolkningen i de landene som deltok.

Kilde: Djurens Rätt