NOAH og The Body Shop sammen mot dyretesting!


Siri Martinsen fra NOAH står sammen med to frivillige fra NOAH og en person kledd i kanindrakt.
Siri Martinsen sammen med NOAHs frivillige og The Body Shop-kaninen.

The Body Shop tar opp kampen mot dyretesting i kosmetikkindustrien – la oss sammen få slutt på dyretesting en gang for alle!

The Body Shop var det første globale kosmetikkmerket som tok opp kampen mot dyretesting. Over de tre siste tiår har de internasjonalt  jobbet sammen med deres partner Cruelty Free International, og i Norge også sammen med NOAH. I 2013 førte vår felles innsats til et forbud mot dyretesting innad i EU. 

Du kan lese enda mer om forbudet mot dyretesting i EU her 

NOAH har jobbet hardt sammen med dyrevernorganisasjoner over hele Europa for kosmetikkforbudet i EU/EØS. Det er nå et sterkt behov for å få et forbud mot kosmetikktesting på dyr over hele verden, og NOAH støtter helhjertet opp om Body Shops initiativ. Dyretesting er beviselig unødig innenfor dette feltet, og politikere over hele verden plikter etter NOAHs mening å sørge for at kun dyrefrie metoder er i bruk.

Over 80% av verdens land har ingen lover mot testing av kosmetiske produkter eller ingredienser. Til tross for at det finnes pålitelige alternativer fortsetter millioner av dyr å lide. Cruelty Free International estimerer at mer enn 500 000 dyr årlig blir brukt til å teste kosmetiske ingredienser.

Signer kampanjen mor dyretesting på the body shops nettside og oppfordre andre til å gjøre det samme.

The Body Shops nye kampanje, Forever Against Animal testing har som formål å få på plass et verdensomspennende forbud mot testing av kosmetiske produkter og ingredienser på dyr en gang for alle. Dette ønsker de å oppnå gjennom å få på plass en internasjonal konvensjon i De Forente Nasjoner. Kampanjen er den mest ambisiøse aksjonen mot dyretesting i kosmetikkindustrien noensinne, og målet er å samle inn 8 millioner signaturer.