NOAH og InterNICHE arrangerer internasjonal konferanse med Tom Regan og Marc Bekoff Tom Regan


I mai kan du få med deg vårens mest inspirerende arrangement for dyrs rettigheter. Konferansen “Alternatives in the Mainstream: Innovations in life science education and training” kan gi deg dyrerettighetsfilosofi fra verdens mest kjente rettighetsfilosof, et solid vitenskapelig innblikk i alternativer fra universitetslærere fra hele verden, unike erfaringer fra verdenskjente etologer som har studert frie dyr på deres egne premisser – og ikke minst inspirerende tips fra kampanjeledere fra Australia til Brasil.

Et høydepunkt i NOAHs kampanje for alternativer blir konferansen, “Alternatives in the Mainstream: Innovations in life science education and training” som avholdes i Oslo 12-15 mai i Kulturkirken Jacob i Oslo.

Hør Tom Regan og Marc Bekoff

Blant talerne finnes dyrerettighetsfilosofen Tom Regan som holder workshop om dyrs rettigheter og foredrag om akademisk frihet og etikk. Det blir unike inspirerende taler fra etologer og biologer av Jane Goodalls kaliber, som har studert dyr på deres egne premisser: Etolog Marc Bekoff holder en av innledningstalene om hvordan man når en dypere kunnskap ved å ikke se på dyr som objekter, men snarere lære av dem i deres naturlige miljø. Biolog Jonathan Balcomb presenterer sin nye bok om glede hos dyr.

Vitenskap og etikk

I tillegg vil en rekke professorer fra universiteter over hele verden fortelle hvordan de har lagt dyreforsøkene bak seg: Dan Smeak, professor i kirurgi ved Det Veterinærmedisinske Universitetet i Ohio, gir tilhørerne innblikk i hvordan en veterinærutdannelse kan være fullstendig uten bruk av forsøksdyr. Banebrytende forskning som gjør det effektivt å bruke donerte menneskekropper til både trening og forskning innenfor kirurgi presenteres av Emad Aboud, professor i neurokirurgi ved Det Medisinske Universitetet i Arkansas, professor Stewen Brewster fra Universitetet i Glasgow viser en virtual reality-modell for trening av kliniske ferdigheter i veterinærmedisin. Fra Norge er bl.a. firmaet Simsurgery representert og vil presentere trening i kirurgi ved hjelp av virtual reality. Og Professor M. A. Akbarsha fra indiske Bharathidasan Univeristet vil fortelle hvordan han er i ferd med å avvikle disseksjoner i biologiundervisningen. Professor i psykologi Theodora Cappaldo vil dessuten fortelle om hvilke effekter dyreforsøk i undervisningen egentlig har på studentene. Det blir også innlegg om hvordan man driver etisk feltarbeid og studier på dyr i det fri.

Passer for deg!

Konferansen passer for alle som er opptatt av etisk undervisning; studenter og lærere i medisin, veterinærmedisin og biologi; undervisningsplanleggere; komiteer for dyreetikk; myndigheter og politikere; fiolosofer og dyrerettighetsforkjempere. Konferansen skal inspirere og gi kunnskap i skjæringspunktet mellom vitenskap og etikk.

Det er dessuten er enestående mulighet til å møte og utveksle ideer med studenter, lærere og kampanje-aktive fra hele verden som arbeider nettopp for etikk og alternativer.

Alternativ-utstilling og workshops

Hvert år har InterNICHE arrangert konferanse for alternativer i ulike land. Med dette arrangementet blir Oslo stedet for den hittil største konferansen om dette emnet i verden. I tillegg til over 20 talere, kan deltagerne glede seg over et “alternativ-rom” hvor et bredt utvalg av alle etiske læringsmetoder som finnes, kan beskues og prøves ut. Alt fra enkle modeller til det nyeste “virtual reality”-utstyr kan sees – dette er noe politikere, lærere, studenter og kampanjemedarbeidere virkelig bør få med seg. Det blir også flere workshops og poster-utstilling. Ikke minst er det en enestående anledning for alle som aktivt fremmer etisk læring å møte kampanjemedarbeidere fra land fra hele verden: Hvordan er det å nekte dyreforsøk i Iran, eller slåss for en etisk veterinærutdannelse i Japan? Hva er de største forskjellene mellom å være aktivist i India eller Norge? Gjennom workshops, diskusjoner og møte med engasjerte likesinnede, kan man hente tips og inspirasjon fra hele verden.