Forsøksdyrenes uke: Ny kampanje for forsøksdyrene


Foto: BUAV.

Hvert år markeres forsøksdyrenes uke over hele verden. NOAH ønsker også i år å sette fokus på denne uken, både med en større markering i Oslo, mindre stands over hele Norge og nytt materiell.

Dyr blir brukt i både forskning, undervising og kosmetikktesting. NOAH har i år valgt å sette fokus på dyrene som blir testet kosmetikk på, og lanserer nye løpesedler, buttons og kampanjesider: www.kosmetikk.info. Der finner du mer informasjon om dyretesting og NOAHs arbeid.

NOAHs nye løpesedler.

Tusener på tusener av dyr dør i smertefulle forsøk hvert eneste år av én grunn; menneskers forfengelighet. I kosmetikkindustriens laboratorier utsettes kaniner, marsvin, rotter, mus og andre dyr for en behandling som har svært lite med skjønnhet å gjøre: De tvangsfôres og forgiftes med kosmetiske ingredienser og produkter, stoffer smøres på huden deres i sterke konsentrasjoner eller de dryppes i øynene deres. Noen dyr blir gående lenge med skader, fordi det er langtidseffekter som testes. Noen får voldsomme symptomer som kramper, fordi det testes akutt giftighet. Vi vet at de fleste forsøkene er både smertefulle og dødelige.

Og vi vet at de også er unødvendige: Stadig flere firmaer produserer alle sine ingredienser og produkter helt uten å bruke dyr. De har forstått at ekte skjønnhet handler om mer enn det som synes på overflaten. NOAH oppfordrer til å se etter deres produkter neste gang du kjøper kosmetikk.

Visste du at…

…selv om Norge har forbud mot bruk av dyr i kosmetikktesting, selges det store mengder dyretestede produkter i Norge fordi de aller fleste kosmetiske produkter importeres?

Kanin med hudskade.

…EU har lovet å forby produksjon og salg av dyretestet kosmetikk fra og med 2013, noe som også ville gjelde for EØS (Norge), men nå vurderer å utsette forbudet på ubestemt tid, etter press fra kosmetikkindustrien?

…det ikke finnes nøyaktig statistikk for hvor mange dyr som årlig dør i kosmetikktester, men at det kan dreie seg om millioner?

…det finnes en rekke dyrefrie testmetoder, som cellekulturer, kjemiske testsystemer og matematiske analysemodeller, som brukes av de mange kosmetikkfirmaene som ikke tester på dyr?

…de alternative testmetodene gjerne er mer pålitelige og nøyaktige enn dyreforsøkene fordi de er basert på menneskeceller, og at det er strengere kvalitetskriterier for å få disse metodene godkjent enn for dyreforsøkene?

Støtt NOAHs arbeid – bli medlem!

Hva gjør NOAH?

• NOAH jobber for dyretestingsforbud i EU fra 2013.
• NOAH informerer publikum,  og jobber for at flere firmaer skal stoppe sine dyretester.
• NOAH arbeider for at Norge skal vedta importforbud mot dyretestet kosmetikk i tråd med § 17  i Dyrevelferdsloven.
• NOAH arbeider også mot andre typer dyreforsøk, bl.a. gjennom sin representant i det offentlige Forsøksdyrutvalget.

Hva kan du gjøre?

• Bli medlem i NOAH, så bidrar du til å styrke vårt arbeid!
• Bruk din forbrukermakt – kjøp aldri dyretestede produkter.
• Tips venner og kjente om NOAHs Ja/ Nei-liste.
• Delta i våre underskriftskampanjer på www.kosmetikk.info og del videre med de du kjenner.
• Meld deg inn i NOAHs facebook page «Forby dyretestet kosmetikk» på www.facebook.com/dyretesting.

Her kan du lese mer om dyreforsøk.

Her kan du lese mer om dyreforsøk i undervisning.