Minnestund for forsøksdyr


NOAH – for dyrs rettigheter markerte den internasjonale Forsøksdyrenes uke ved å sette fokus på dyr som utnyttes i kosmetikkindustrien i en minnestund foran Stortinget.

Foto: Louis Wibe / NOAH.

EU vurderer å utsette sitt varslede forbud mot dyretestet kosmetikk, og NOAH ville med markeringen be norske myndigheter gå foran med et godt eksempel og innføre et forbud i Norge. NOAHs minnestund samlet mange engasjerte som tente lys og la ned blomster foran Stortinget. Det ble også holdt en appell fra veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

– Dyrerettighetsforkjempere over hele verden forventet at EU/EØS ville innføre totalforbud mot produksjon og markedsføring av kosmetikk som er testet på dyr fra 2013. Når EU nå vurderer å utsette forbudet etter press fra kosmetikkindustrien, appellerer NOAH til norske myndigheter om å gå foran med et godt eksempel og innføre importforbud mot dyretestet kosmetikk i Norge, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH, som også sitter som representant i Forsøksdyrutvalget.

De fleste dyreforsøk for kosmetikkformål ble allerede forbudt i EU fra 2009, det samme ble salg av produkter som hadde blitt testet på dyr med disse metodene. Fra 2013 skulle forbudet gjelde all dyretesting. Imidlertid vil EU i 2011 vurdere en eventuell forlengelse av fristen, og dyrevernorganisasjoner over hele Europa protesterer. NOAH har i tillegg startet en kampanje for at Norge skal innføre et eget importforbud mot slik kosmetikk. Per i dag er dyreforsøk for kosmetikkformål i praksis ikke tillatt i Norge – men en stor mengde dyretestede produkter selges likevel i Norge, grunnet import.

Arrangør Thomas i NOAH og aktivist og medlem Camilla på markeringen. Foto: Samantha Søbakken / NOAH.

– Stadig flere firmaer velger å bruke de mange tilgjengelige alternative metodene isteden, og har en produksjon som er helt fri for dyreforsøk. Det er på tide å stenge grensene for denne type unødige og uetiske produkter, og NOAH håper et eventuelt tiltak fra Norge, vil kunne bidra til at EU ser alvoret og ikke utsetter sitt forbud. Det er et paradoks at dyreforsøk som man ikke ønsker skal gjøres i Norge, likevel promoteres gjennom storstilt salg av dyretestede produkter, sier Martinsen.

NOAH oppfordrer publikum til å stille seg bak kravet ved å signere NOAHs opprop på http://www.kosmetikk.info/underskriftskampanje/.

Se appellen til NOAHs Siri Martinsen: