Løken Gård starter salg av katter til dyreforsøk


Den kontroversielle forsøksdyrstasjonen, som aler opp hunder og selger dem til dyreforsøk i norden, er i disse dager i ferd med utvide sin virksomhet. Nå etablerer Løken Gård et anlegg for oppdrett og salg av katter til dyreforsøk. Forsøksdyranlegget ligger i Eidsberg kommune, i Østfold, og er det eneste av sitt slag i Norge.

Løken Gård – et firma som tjener på dyrs lidelse

Løken Gård har i over 20 år solgt hunder og griser til forsøkslaboratorier i både Norge, Sverige og Danmark. Oppdrett av hundene skjer på anlegget, mens grisene kjøpes opp fra andre og transporteres direkte til forsøkene. Så langt har Løken Gård tjent store penger på å selge hundrevis av hunder og griser til en sikker død gjennom dyreforsøk. NOAH har fått informasjon om at hundene selges for rundt 15.000 kroner.

I løpet av de siste årene har media, hundevenner, dyrevernere og dyrerettighetsgrupper rettet søkelys og aksjoner mot den svært omstridte forsøksdyrstasjonen. For fem år siden drev Løken Gård stort sett uforstyrret uten at folk flest ante at et slikt anlegg finnes i Norge. I dag er heldigvis situasjonen annerledes. Folk har begynt å protestere.

Løken Gård utvider utnyttingen

I 2002 tok tre nye eiere over driften av forsøksanlegget og etablerte firmaet Løken Gård ANS. På dette tidspunktet holdt virksomheten mellom 50 og 60 hunder i anlegget. De nye eierne har etter overtakelsen utvidet virksomheten. I dag holdes rundt 150 hunder innelåst på Løken Gård. Labradorer, schæfere, beagler, haldenstøvere og andre hunderaser avles for å undertrykkes- og drepes i dyreforsøk. Løken Gård planlegger også ytterligere utvidelser i hundeoppdretten. Den negative utviklingen stopper ikke her.

Som et ledd i ekspansjonen er Løken Gård nå i ferd med å åpne et anlegg for oppdrett av katter som skal selges til dyreforsøk. Forsøksdyrstasjonen har allerede opprettet avdelingen for oppdrett av katter. Ved Forsøksdyrutvalgets (FDU) uanmeldte inspeksjon på forsøksdyranlegget, 11. oktober i år, ble det bekreftet at Løken Gård allerede holder katter i et innendørs anlegg. FDU bekrefter samtidig at Løken Gård ikke har søkt formel tillatelse for å drive et slikt anlegg. FDU hevder å anta at Løken Gård ennå ikke har startet salget av kattene til forsøk, i så fall skjer det ulovlig.

Løken Gård avslørt

Løken Gård har i løpet av de siste årene kjøpt inn nærmere 60 hunder, av ulike raser, fra privatpersoner. Søndag 19. november trykket VG avsløringene om at Løken Gård har lurt til seg hunder fra mange privatpersoner i Østlandsområdet, ved å utgi seg for å ville skaffe seg familiehunder. Løken Gård har bevisst unnlatt å fortelle hva hundene faktisk brukes til. Flere hundeoppdrettere har nå anlagt søksmål mot Løken Gård for å få hundene Oda, Thea, Sweet, Hugo, Jussi, Ellye og Thinka tilbake. Heggen og Frøland Tingrett skal den 20. desember ta stilling til kravet om å få hundene ut fra Løken Gård.

– Vi er lurt trill rundt. Paret [Tor-Eirik Larsen og Reidun Elise Aas] som kom for å kjøpe valpene, sa de skulle bruke dem som familiehunder. De løy oss rett opp i ansiktet, hevder hundeoppdretter Stein Olav Gulliksrud i Sande i Vestfold til VG. Da jeg sjekket navnet på kjøperen, oppdaget jeg at hun er medeier på Løken gård, sier Kjetil Gulliksrud til VG.

– Vi er motstandere av dyreforsøk og synes dette er ille, sier Kjetil Gulliksrud. 11. oktober kom Mattilsynets forsøksdyrutvalget på uanmeldt inspeksjon på Løken Gård. Der fant de valpene sammen med over 140 andre hunder, i følge VG.

Hva sier Forsøksdyrutvalget?

Forsøksdyrutvalget (FDU) sier i et brev til oppdretterne som har anlagt søksmål mot Løken Gård: ”[Løken Gård] bekrefter at hundene som etterlyses befinner seg på Løken Gård.” FDU ser ikke problemene med at Løken Gård kjøper inn dyr fra private aktører for utnytting i forsøksdyroppdrett – så lenge hundene ”bare” brukes til forsøksavl og ikke selges direkte til dyreforsøk. FDU sier forøvrig at de private oppdretternes krav om å få hundene tilbake ikke faller inn under deres arbeidsområde, og at utvalget dermed ser saken som en privat tvist.

Hvor skaffer Løken Gård kattene fra?

Med henvisning til hvordan Løken Gård skaffer tilveie hunder fra private oppdrettere gjennom løgner og på falske premisser blir det naturlig å spørre: hvor kommer kattene, som allerede holdes på Løken Gård, fra? Det er sannsynlig at Løken Gård også skaffer seg katter til forsøksavl uten å fortelle oppdretterne hva kattene skal brukes til. Hvilken sikkerhet finnes for at Løken Gård ikke går enkleste vei og henter katter som omplasseres gratis gjennom annonser i aviser og på internet?

Advarsel: Selg eller omplassèr aldri dyr til Løken Gård

NOAH ønsker å advare alle hunde- og katteoppdrettere mot å selge dyr til Løken Gård. Vi ønsker samtidig å uttrykke en generel advarsel til alle som søker nye hjem til katter; Forsikre dere om at kattene ikke havner på Løken Gård. Følgende personer, som ifølge firmainformasjon (proff.no) og Forsøksdyrutvalget er eiere av og/eller ansatte ved Løken Gård, kan ha skaffet seg- eller kan forsøke å skaffe seg hunder og katter på falske premisser; Tor-Eirik Larsen, Hege Synøve Renstrøm, Reidun Elise Aas og Jonas Falch. NOAH oppfordrer alle dyreeiere om å aldri hverken selge eller omplassere dyr til disse personene.

Bli med å protestere

Det er svært viktig at alle som er imot utnytting av dyr er med å protestere; din protest kan være det som får begeret til å renne over og utløser forandring for dyrene.

Send protest til Løken Gård
Kontakt Løken Gård og be dem stoppe salg av hunder, griser og katter til voldelige dyreforsøk:

Løken Gård ANS, Dalveien 88, 1878 Hærland Telefon: 90 94 78 01

 

Kilder:
– Verdens Gang, 19.11.2006: side 14 og 15
– Forsøksdyrutvalget, dokument ”Forespørsel om innsyn – opplysninger i sak nr. 2006/40914” av 10.11.2006. FDUs ref. 2006/31929 og 2006/40914
– Forsøksdyrutvalget, Inspeksjonsrapport: Uanmeldt inspeksjon ved Løken Gård ANS av 23.10.2006. FDUs saksnr. 2006/40914
– Brønnøysundregistrene: Enhetsregisteret. URL: http://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20030000054579&sokeverdi=885463312
– Proff.no: Firma- og bransjesøk. URL: http://www.proff.no/proff/search/companyRoles.c?freeText=%09+885+463+312&bc=-2&c=&org=885463312